"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-18

Bra lärare och undervisning i biblioteks- och informationsvetenskap

NYHET Högskoleverkets utvärdering av landets utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap visar att undervisningen vid Umeå universitet håller god kvalitet och de flesta lärare har hög kompetens. Utbildningens forskningsanknytning är stark och den vetenskapliga miljön är väl etablerad.

Vi är den miljö i landet som kommit längst när det gäller forskningens kvalitet och internationalisering, säger Olle Persson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Enligt verkets granskning har lärarna vid utbildningen i Umeå hög kompetens jäm­fört med andra svenska utbildningar inom huvudområdet, då över 80 procent av lärarna är disputerade. Undervisningen är av god kvalitet, och de flesta studenter anser att lärarna ger konstruktiv feedback.

Utbildningen vid Umeå universitet ges sedan år 1993 vid den sociologiska institutionen, och bedrivs på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Eftersom den nordisk/baltiska forskarskolan Norslis leds från institutionen finns tillgång till en stor forskarmiljö.

Verket menar att den vetenskapliga miljön är stark, framförallt bero­ende på många kontakter med andra forskande miljöer. Många studenter anser också att de får en god inblick i forskningen inom huvudområdet, men att de inte känner sig lika väl förberedda inför ett yrkesliv utanför akademin.

Högskoleverkets granskning i ämnet omfattar sex lärosäten, och samtliga utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap bedöms uppfylla kvalitetskraven.

I utvärderingen ingår också utbildningen i museologi, som kommer att granskas djupare längre fram.

Högskoleverkets webbsida

För mer information, kontakta:
Olle Persson, sociologiska institutionen, telefon: 090-786 56 98
e-post: Olle.Persson@soc.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall