"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-05

Bra organisering av skolan kan motverka mobbning

NYHET Struktur, kultur och ledarskap har betydelse för hur utbredd mobbning är i en skola. Det visar den avhandling som Björn Ahlström, Umeå universitet, försvarar fredag den 6 november.

Miljön i skolan skapar i många fall förutsättningar för kränkande behandling och mobbning. I sin avhandling ställer Björn Ahlström frågan hur skolan ska arbeta för att skapa en organisationsstruktur och organisationskultur som motverkar förekomsten av mobbning. Han belyser även hur rektorer kan arbeta för att skolan skall nå de mål som är formulerade i läroplanen och som uttrycker att mobbning inte skall förekomma.

Avhandlingen består av fyra delstudier som utförts i 24 skolor i 12 kommuner och fokuserar främst på skolans sociala mål och mobbning.

Resultatet visar bland annat att i skolor där eleverna är mycket delaktiga i skolarbetet, utvecklar dessa kunskaper i de olika ämnena och bidrar till att nivån av mobbning är lägre än på skolor där eleverna är mindre delaktiga. Den visar även att på skolor med låg grad av mobbning tycker rektorerna att mobbning är ett problem och något man måste ta på allvar och ständigt arbeta med, medan rektorer på skolor som har en hög grad av mobbning har en helt annan inställning till problemet.

- Rektorer på skolor med hög grad av mobbing banaliserar nivån av mobbning genom att hävda att den inte alls förekommer på deras skola, berättar Björn Ahlström.

- Det unika med denna studie är att den fokuserar på skolans organisation och inte i första hand på aspekter hos förövare och offer. Med ett organisationsperspektiv förstår man hur de rådande strukturerna i skolan kan inverka på den sociala miljön och därmed hur man kan förebygga mobbning. Rektorer måste ta sitt ansvar att förmedla allvaret i frågor som rör mobbning och kränkande behandling nedåt i organisationen för att nödvändiga förändringar skall kunna bli möjliga, sammanfattar Ahlström.

Björn Ahlström är född och uppvuxen i Umeå

Fredagen den 6 november försvarar Björn Ahlström, sociologiska institutionen, Umeå universitet sin avhandling med titeln Bullying and Social Objectives – A Study of Prerequisites for Success in Swedish Schools. Disputationen äger rum kl. 13:15 i hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Professor Roine Johansson, Mittuniversitetet, Östersund.

För mer information kontakta:Björn Ahlström, Sociologiska Institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-7865541, 073-9756946
E-post:bjorn.ahlstrom@soc.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov