"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-03

Bra utbildning i tyska trots ekonomiska problem

NYHET Den 3 mars publicerade Högskoleverket sin utvärdering av utbildningen i tyska vid svenska universitet och högskolor. Vid Umeå universitet får ämnet godkänt både vad gäller grund- och forskarutbildning.

Det är viktigt att det finns svenskar med goda kunskaper i tyska språket, skriver högskoleverket i sin rapport, bland annat för att Tyskland är en mycket betydande handelspartner för Sverige och för att tyska är det största EU-språket. Därför är det ett allvarligt problem att högskolorna får allt svårare att rekrytera studenter till utbildningarna i tyska. Tyska vid Umeå universitet lider också av denna landsomfattande situation.

Högskoleverkets utredare konstaterar att ämnet dras med ekonomiska problem på grund av allt färre studenter. Trots det uppfylls Högskoleverkets krav både vad gäller forskarutbildning och grundutbildning.

I utvärderingen konstateras bl a att studenterna som intervjuats var nöjda och "hävdade att de aldrig hade lärt sig så mycket som på A-kursen i tyska" och att de trots få undervisningstimmar tycker att de får mycket hjälp och personligt stöd. Handledningen för uppsatser upplevs som bra och tillräcklig.

Också de doktorander som bedömargruppen träffade är nöjda med sin handledning. De ser dock ett problem i att doktoranderna har så små möjligheter att få undervisa inom grundutbildningen då antalet studenter och kurser är för litet.

För mer information och intervju:

Johan Nordlander, prefekt vid institutionen för moderna språkTel 090-786 62 36
E-post Johan.Nordlander@engelska.umu.se

Ingela Valfridsson, biträdande prefekt vid institutionen för moderna språkTel 090-786 62 39
E-post Ingela.Valfridsson@tyska.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink