"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-22

Bra utbildning och nöjda studenter i litteraturvetenskap

NYHET Ett gott förhållande mellan studenter och deras engagerade och konstruktiva lärare vid Umeå universitet, liksom mellan doktoranderna och deras handledare. Så beskrivs ämnet litteraturvetenskap i en ny rapport från Högskoleverket.

Högskoleverket har granskat ämnet litteraturvetenskap vid nitton svenska universitet och högskolor. Umeå universitet får väl godkänt. I sina slutsatser konstaterar bedömargruppen att lärarna i litteraturvetenskap "är engagerade och konstruktiva. De har visat betydande kreativitet i skapandet av kurser som ytterst replierar på deras egna forskningsspecialiteter. Den samlade akademiska kompetensen är mycket god".

Gruppen uppfattar också att förhållandet är gott mellan lärare och studenter liksom mellan doktorander och handledare. De studenter de intervjuat under sitt besök vid institutionen var "mycket nöjda med sina lärare, deras kompetens, deras tillgänglighet och deras handledning"

– Det betyder mycket för oss att studenterna och doktoranderna är nöjda. Det är också glädjande att bedömargruppen tycker att vi är engagerade och kreativa, säger Anders Öhman, som är biträdande prefekt vid institutionen.

I Högskoleverkets rapport konstateras att ämnet litteraturvetenskap i Sverige lever under knappa resurser. Det gäller också Umeå universitet. Färre studenter än tidigare har lett till att ekonomin har urholkats de senaste åren. Högskoleverket rekommenderar bland annat ett närmare samarbete med lärarutbildningen och med litteraturvetenskapliga utbildningar på andra orter.

– Jag tycker att bedömningsgruppen har sett styrkan i vår utbildning, fortsätter Anders Öhman, förutom engagemanget också det faktum att vi profilerar oss med kurser i kvinnolitteratur och populärfiktion. De framhåller också att vårt goda samarbete med nordiska språk gör att råder "unika förutsättningar för en högkvalitativ ämnesutbildning för blivande gymnasielärare i svenska" som borde utnyttjas bättre. Högskoleverkets bedömare kommer även med en del konkreta förslag på hur vi borde utnyttja vår kompetens bättre i en pressad ekonomisk situation. Det är saker som vi är medvetna om och som vi kommer att arbeta med i den närmaste framtiden.

Högskoleverkets granskning av litteraturvetenskap i Sverige innebär att examensrätten ifrågasätts vid fyra av de nitton universiteten/högskolorna.

För mer information, kontakta:
gärna Anders Öhman, universitetslektor/docent i litteraturvetenskap och biträdande prefekt vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, tel 090-786 65 80 eller e-post: anders.ohman@littvet.umu.se

Jonas Carlquist, prodekanus vid humanistiska fakulteten tel 090-786 66 24 eller e-post jonas.carlquist@nord.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink