"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-15

Bra utdelning för Umeå universitet i fördelningen av strategiska forskningsområden

NYHET 225,6 miljoner kronor ur satsning på de strategiska forskningsområden som regeringen utlovat rekommenderas att tillfalla Umeå universitet. Universitet är med i åtta projekt; i två projekt som huvudsökande och som medsökande i de sex övriga.

– Vi är nöjda med utfallet. Att Umeå universitet finns med som huvudsökande och medsökande på så många strategiska ansökningar visar att vi är ett starkt medicinsk universitet men också att vi har många styrkeområden inom det naturvetenskapliga området. Däremot är jag besviken att vi inte fick anslaget inom infektionsforskning och molekylärbiovetenskap. Tyvärr har man valt att fokusera alla resurser till Mälardalen vilket enligt mitt sätt att se inte avspeglar den vetenskapliga kvaliteten inom området, konstaterar Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Det största anslaget till Umeå universitet, 50 miljoner kronor, gick till en ansökan inom energiområdet som går under namnet Bio4Energy.

Bio4Energy är en satsning på grön energi baserad på skogsråvara. I projektet medverkar förutom Umeå universitet Luleå Tekniska universitet och SLU. Dessutom är industripartners som Processum i Örnsköldsvik och ETC med Sollander Science Park i Piteå knutna till projektet.

– Det här innebär en enorm utvecklingspotential för grön energi i Sverige. Vårt projekt handlar om att studera allt från hur trädet växer till hur vi kan utnyttja det på bästa sätt i förädlingssyften, allt från etanol och biodiesel till viscosematerial. Pengarna kommer att användas till nyckeltjänster som ökar vår kompetens. Vi satsar på att bli världsledande inom området, säger Stellan Marklund professor i kemi och ansvarig för ansökan.

Inom havsmiljöforskning fick Umeå universitet som huvudsökande ett anslag på 8,3 miljoner kronor.

Forskningsprojektet vill skapa en helhetsbild av vilka effekter klimatförändringarna kan få på Östersjön. Ökad temperatur och ökad tillförsel av föroreningar och terrestriskt, organiskt material orsakat av ökade färskvatteninflöden är några faktorer som kan komma att påverka
Östersjön.

– Den kunskap vi kommer fram till ska användas för att formulera nödvändiga skyddsåtgärder för förvaltningen av Östersjön som ekosystem och förnyelsebar resurs, förklarar Agneta Andersson, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, Högskolan i Kalmar, Fiskeriverket och Naturhistoriska riksmuseet.

– Eftersom Östersjöns olika delar skiljer sig fundamentalt åt, är det nödvändigt att undersöka hur klimatförändring påverkar ekosystemet från bakterier till fisk från norr till söder, menar Agneta Andersson.

Forskare från Umeå universitet är också med i sex övriga ansökningar som fått pengar inom områdena; hållbart nyttjande av naturresurser, cancerforskning, diabetesforskning, neurovetenskap, vårdforskning samt E-vetenskap.

Huvudsökande för cancerforskningskonsortiet U-Can är Uppsala universitet, men Umeå universitet är med sina 40 procent nästan lika starka. Området tilldelades totalt 19,6 miljoner kronor.

– Målet för konsortiet är att samla in, registrera och organisera patientprover som tas före, under och efter cancerbehandling. Detta material kommer vi att använda för att utarbeta metoder att förfina diagnoserna, bättre karaktärisera olika tumörsjukdomar och därmed kunna välja optimal behandling för den enskilda patienten. Vi kommer också att utveckla och utvärdera nya mediciner och andra nya behandlingsmetoder, samt undersöka vad som gör att en behandling fungerar eller inte, förklarar professor Anders Bergh.

Fakta strategiska satsningar I regeringens forsknings- och innovationsproposition introducerades begreppet "strategiska satsningar". Det är medel som fördelas till starka forskningsmiljöer vid universitet och högskolor. Det handlar om den enskilt största utlysning av forskningsmedel som någonsin skett i Sverige. När satsningen nått sin fulla storlek 2012 handlar det om årliga anslag på 1,8 miljarder kronor till 24 områden.
De olika forskningsråden har ansvaret för utlysningen och det slutliga förslaget till regeringen. Ansökningarna har utvärderats av internationella expertpaneler.

Läs VR:s pressmeddelande

Kontaktpersoner: Göran Sandberg, rektor Umeå universitet Telefon: 070-318 12 75
E-post: rektor@adm.umu.se

Stellan Marklund, professor i miljökemi Tel: 090-786 57 15
Mobil: 070-630 75 15

Agneta Andersson, professor i pelagial ekologi Tel: 786 79 75
Mobil: 070 – 509 42 60

Anders Bergh, professor i patologi Tel: 090-785 15 30
Mobil: 070-609 04 07

Redaktör: Carina Dahlberg