"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-26

Bred representation i den nya universitetsledningen

NYHET Hans Adolfsson, tillträdande rektor vid Umeå universitet, förordar bland annat att tre vicerektorer tillsätts i den nya ledning vid Umeå universitet som tar vid den 1 juli 2016.

– Det känns jätteroligt att få presentera ett så starkt lag som ledning för Umeå universitet. Tillsammans med mig och Katrin Åhlström Riklund som jag har förordat som prorektor, finns både den erfarenhet och kompetens bland de tilltänkta vicerektorerna som behövs för att vi ska kunna utveckla universitetet vidare, säger Hans Adolfsson.

Som tidigare meddelats föreslås Katrine Åhlström Riklund, professor i diagnostisk radiologi bli ny prorektor vid Umeå universitet under kommande sexårsperiod. Beslutet fattas av Umeå universitets styrelse vid dess sammanträde den 2 juni. Katrine Åhlström Riklund får ett särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom medicin samt naturvetenskap och teknik.

Se pressmeddelande om Katrine Åhlström Riklund

Efter tillträdet som rektor den 1 juli 2016 planerar Hans Adolfsson att utse tre vicerektorer med särskilda ansvarsområden:

  • Dieter Müller, professor i kulturgeografi, samt dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet, blir vicerektor med särskilt ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora.
  • Heidi Hansson, professor i engelsk litteratur vid Institutionen för språkstudier blir vicerektor med särskilt ansvar för internationalisering samt lika villkorsfrågor.
  • Anders Fällström, docent i matematik, blir vicerektor med särskilt ansvar för utbildningsfrågor på grund och avancerad nivå. Anders Fällström har idag som prorektor redan ansvaret för utbildningsfrågorna och kommer alltså att fortsätta driva dessa frågor, samt bidra med kontinuitet i universitetsledningsarbetet.

För såväl prorektor som vicerektorer kommer ansvar för samverkan att ingå i respektive område.

Agneta Marell, professor i företagsekonomi med nuvarande förordnande som vicerektor för innovations- och samverkansfrågor, kommer att få ett förlängt förordnande till och med den 31 oktober 2016, för att ytterligare stärka området under en övergångsperiod,

Marianne Sommarin, professor i växtbiokemi och för närvarande vicerektor med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå, utses till rektors rådgivare med särskilt ansvar för forskningsinfrastruktur.

Förutom rektor, prorektor och vicerektorerna kommer den nya universitetsledningen att bestå av universitetsdirektör Caroline Sjöberg och biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson.

För mer information, kontakta gärna:

Hans Adolfsson, tillträdande rektor vid Umeå universitetTelefon: 073-270 43 17
E-post: hans.adolfsson@su.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz