"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-11-05

Brighton bjöd på bra mat och intressanta samtal

NYHET Årets internat för genusforskarskolans doktorander gick till Brighton, kuststaden i södra England som är känd för sina pirar och nuförtiden även för sina två universitet. Sex intensiva dagar fylldes med presentationer, diskussioner och självständigt arbete. Men självklart fanns det även tid att bara umgås.

Doktorander vid Genusforskarskolan sitter, på grund av sin dubbla hemvist, utspridda över hela universitetet. Vartannat år åker gruppen på ett utlandsinternat för att träffas och fördjupa sina kunskaper inom genusvetenskap.

Under det sex dagar långa internatet fanns det tid för självständigt arbete men mycket fokus låg på seminarier där några av doktoranderna presenterade sina projekt och fick kommentarer från de övriga i gruppen. Den unika tvärvetenskapliga miljön som Genusforskarskolan är känd för blir extra påtaglig vid dessa tillfällen då forskningstraditioner skiljer sig mycket åt beroende var vilken disciplin doktoranden tillhör.

”Textseminarierna är väldigt bra och viktiga, den som lägger fram en text får input från andra håll än den respons som ges vid respektive institution/ämne” menar Emil Marklund, doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning ”Att läsa andras texter ger också en möjlighet att upptäcka nya perspektiv, teorier eller annat användbart som kan bidra till att utveckla det egna forskningsprojektet, något som utan det interdisciplinära utbytet skulle gå förlorat”

Gruppen passade på att besöka Monk's house, det vill säga Virginia Woolfs pittoreska hus och trädgård en av dagarna. Efter Virginias bortgång 1941 bodde hennes make Leonard Woolf, journalist och politisk aktivist, kvar i huset fram till sin död 1969 och huset är sedan dess en del av National trust och öppet för besökare.

En viktig del av resan var även ett besök på Sussex University. Gruppen fick träffa genusforskare från Centre for Gender Studies och tillsammans hölls en mini-konferens där fem doktorander, varav två från Umeå universitet, Markus Lundgren och Tamara Andersson höll längre presentationer. Efter en gemensam lunch fanns det tid att prata om feminism samt hur genusforskningen står sig i Sverige och England.

Även om inte alla kunde delta vid denna resa finns det fördelar med att åka bort, inte bara för att få möjlighet att besöka intressanta genusforskarmiljöer

”Den största fördelen med att inte vara kvar i miljön här på campus är, som jag upplever det, att alla blir mer närvarande och därmed mer fokuserade, det var stor skillnad” berättar Ida Linander, doktorand i folkhälsa.

Redaktör: Emma Skog