"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-15 Uppdaterad: 2023-11-16, 09:37

Rapport: bristande klimatåtgärder ger allvarliga hälsokonsekvenser

NYHET Klimatförändringarnas effekter dödar människor och påverkar hälsan negativt för alltfler i världen. De växande hälsohoten kan förvärras, om vi inte omedelbart tar itu med klimatförändringarna. Redan vid en global uppvärmning på 1,14 grader ökar de mänskliga förlusterna snabbt, konstateras i den åttonde globala rapporten från Lancet Countdown on Health and Climate Change.

Umeå universitet är det enda i Sverige som deltar i arbetet, och forskare har bidragit med nya rön som presenteras i rapporten. En av dem som medverkar är Maria Nilsson, professor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa:

– Årets rapport bidrar med växande bevis för klimatförändringarnas skadliga effekter på hälsan och belyser det akuta behovet av åtgärder för klimatomställning och klimatanpassning.

Rapporten gör en oroande uppdatering av trenderna. Nya globala prognoser avslöjar det allvarliga och växande hotet mot hälsan som förvärras av sena och bristande klimatåtgärder.

– Med 1 337 ton koldioxid som fortfarande släpps ut varje sekund, minskas inte utsläppen i närheten av vad som behövs för att hålla klimatfarorna på de nivåer som våra hälsosystem kan klara av, säger professor Jan Semenza vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, en av forskarna som arbetat med rapporten.

Bland rapportens viktigaste resultat:

· Att passivt vänta utan att genomföra klimatåtgärder kostar liv och försörjning redan i dag. Under 2022 exponerades individer i genomsnitt för 86 dagar med hälsovådligt höga temperaturer, varav 60 % blivit minst dubbelt så sannolika att inträffa på grund av klimatförändringar orsakade av människan.

· Nya globala prognoser visar det allvarliga och ökande hotet mot hälsan som följd av ytterligare fördröjda åtgärder mot klimatförändringarna, och att världen sannolikt kommer att uppleva en trefaldig ökning av värmerelaterade dödsfall vid mitten av seklet.

· Ett nytt regionalt avsnitt i rapporten lyfter fram de olika och ojämlika erfarenheterna av klimatförändringarnas hälsoeffekter, och vilka som gynnas av anpassningen till klimatförändringarna och hälsofördelarna med övergången till ren energi. Författarna beskriver den möjlighet som en rättvis energiomställning erbjuder för att minska ojämlikheter i hälsa och förbättra hälsan och välbefinnandet för alla befolkningar.

· Data från årets rapport visar att världen rör sig i fel riktning. Regeringar, företag och banker fortsätter att investera i olja och gas när utmaningarna och kostnaderna för klimatanpassning skjuter i höjden och världen närmar sig oåterkallelig skada.

· Utan djupgående och snabba åtgärder för att hantera de bakomliggande orsakerna till klimatförändringarna är mänsklighetens hälsa allvarligt hotad. De tydliga resultaten måste leda till brådskande hälsocentrerade klimatåtgärder för att ställa om den globala ekonomin till en koldioxidneutral grund, samtidigt som man levererar "transformativa möjligheter" för att förbättra hälsan hos världens befolkningar genom förbättrad energitillgång och säkerhet, renare luft, säkrare dricksvatten, hälsosammare kost och livsstil och mer beboeliga städer.

Hälsocentrerade klimatåtgärder

Misslyckandet med att allvarligt mildra klimatförändringarna är uppenbart i rapporten, med hälsorelaterade förluster och skador som skjuter i höjden globalt. Rapporten lanseras dock inför den 28:e FN-konferensen om klimatförändringar (COP28), som för första gången kommer att ha hälsa som ett centralt tema, med en officiell hälsodag och ett klimat-hälsoministermöte.

Lancet Countdown-rapporten bidrar till den evidens som behövs för att informera förhandlingarna och leverera verkligt hälsoskyddande klimatåtgärder. Som svar på rapportens publicering säger FN:s generalsekreterare António Guterres (som inte deltagit i arbetet med rapporten):

– Vi ser redan en mänsklig katastrof utvecklas med hälsan och försörjningen för miljarder över hela världen i fara av rekordhöga temperaturer, skördeförstörande torka, stigande nivåer av hunger, alltfler utbrott av smittsamma sjukdomar och dödliga stormar och översvämningar.

– Den fortsatta expansionen av fossila bränslen är en dödsdom för miljontals människor. Det finns ingen ursäkt för en ihållande försening av klimatåtgärderna. Temperaturökningen måste begränsas till 1,5° C för att avvärja de värsta klimatförändringarna, rädda miljontals liv och bidra till att skydda hälsan för alla på jorden.

Förbättrad luftkvalitet

Utmaningarna är omfattande, men rapporten skisserar på hälsofördelar som kan komma av en övergång till en koldioxidfri framtid. En viktig del är åtagandet att möjliggöra och stödja en påskyndad övergång till ren energi och energieffektivitet i låginkomstländer.

Samtidigt kan förbättringar av luftkvaliteten förhindra många av de 1,9 miljoner dödsfall varje år som orsakas av exponering för bränslebaserade luftföroreningar utomhus, och miljontals fler från luftföroreningar inomhus. Rapporten beskriver också möjligheter till avsevärda bonuseffekter på hälsa genom en påskyndad övergång till dieter med låga klimatavtryck.

Läs mer och hela rapporten på https://www.lancetcountdown.org/

Rapporten finansierades av The Wellcome Trust.