"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-21

Brister i äldres läkemedelsbehandling

NYHET Äldre som behandlas med smärtstillande läkemedel eller läkemedel mot psykiska problem får långt ifrån optimal behandling, enligt den avhandling som Hugo Lövheim försvarar vid Umeå universitet 25 april.

I avhandlingen visas att behandling med psykofarmaka och smärtstillande läkemedel är vanligt hos äldre personer. Personer med demens får oftare behandling med psykofarmaka och smärtstillande läkemedel. Användningen av psykofarmaka till äldre på särskilt boende har också ökat mycket under de senaste tjugo åren.

Det finns också tecken på att behandlingen inte är optimal, med både möjlig över- och underbehandling av olika tillstånd. Särskilt behandlingen av personer med demenssjukdom med neuroleptika (läkemedel mot schizofreni) som har flera potentiellt allvarliga biverkningar och dåligt dokumenterad effekt och det omfattande bruket av sömnmedel och lugnande medel kräver eftertanke. På samma sätt bör tecken på dåliga behandlingsresultat med antidepressiva och smärtstillande läkemedel, som tyder på bristfällig uppföljning av behandlingen, få behandlande läkare att tänka till och eventuellt modifiera behandlingen.

I avhandlingen ingår: • Två datainsamlingar från alla särskilda boenden i Västerbotten, genomförda i maj 1982 och 2000, baserade på enkäter ifyllda av vårdpersonal. I dessa datainsamlingar finns uppgifter från 3195 respektive 3669 personer.
• Data från insamlingen GERDA/Umeå 85+ som baseras på journaluppgifter från sjukvård och äldreomsorg samt hemintervjuer med de allra äldsta – 85, 90 och 95 år och äldre i Umeå kommun och Vasa och Korsholms kommuner i Finland – totalt 546 personer.

Fredagen den 25 april försvarar Hugo Lövheim, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, geriatrik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Psychotropic and analgesic drug use among old people with special focus on people living in institutional geriatric care. Svensk titel: Användning av psykofarmaka och smärtstillande läkemedel bland äldre med särskilt fokus på personer som bor inom institutionell äldrevård. Disputationen äger rum kl 09.00 i Vårdvetarhusets aula, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Lars-Olof Wahlund, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, klinisk geriatrik, Karolinska institutet.

Hugo Lövheim kommer från Varuträsk i Skellefteå kommun. Sedan 2001 är han bosatt i Umeå, och arbetar för närvarande som AT-läkare vid Norrlands universitetssjukhus. Hugo Lövheim nås på e-post hugo.lovheim@germed.umu.se, eller via 090-785 00 00 (växel, sökning). 

Redaktör: Bertil Born