"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-30

Brister i bedömning av reell kompetens

NYHET Sedan 2003 går det att bli behörig till högre utbildning genom så kallad reell kompetens. Denna odokumenterade kunskap och erfarenhet bedöms och värderas av varje enskilt lärosäte. Tova Stenlund vid Umeå universitet ifrågasätter nu kvaliteten på bedömningen, och efterlyser en mer tillförlitlig och rättvis antagningsprocedur.

Idag finns tre möjliga vägar in till högskolestudier – betyg, högskoleprov och reell kompetens. Hur olika lärosäten värderar den sistnämnda kan få stora konsekvenser för individens framtida yrkesliv.

Umeåforskaren Tova Stenlund har undersökt kvaliteten i en speciell procedur som används vid bedömningen för att antas till, och tillgodoräknas sig poäng i, yrkeslärarutbildningen. Studierna genomfördes under åren 2008–2010, och baseras på data från cirka 600 ansökningar till åtta olika universitet.

Till att börja med visar Tova Stenlund att det är stora skillnader i administrationen av bedömningen, exempelvis har de sökande fått olika mycket hjälp för att beskriva sin reella kompetens. Det finns heller ingen insyn i bedömningsprocessen, som många sökande upplever som orättvis och opålitlig.

Dessutom överensstämmer inte utlåtanden från olika yrkesexperter, som ska bedöma den yrkesmässiga kompetensen. Tova Stenlund anser därför att resultatet av bedömningen kan bli olika beroende på vem som anlitas som expert.

Hon menar också att universiteten hanterar antagningsbesluten på olika sätt, bland annat i vilken utsträckning de följer yrkesexperternas bedömning, något som ifrågasätter trovärdigheten i besluten.

Att bedöma reell kompetens handlar om hur människors kompetens, oavsett om det är formell (exempelvis utbildning) eller informell (exempelvis yrkeskompetens), kan identifieras, värderas och erkännas (kallas ofta validering). Inom högre utbildning används bedömning av reell kompetens för antagning och tillgodoräknande i kurs eller program.

Tova Stenlund är uppväxt i Boliden utanför Skellefteå, men bor sedan länge i Burträsk. Efter sin magisterexamen i psykologi, har hon arbetat med forskning kring körkortsprovet för att år 2007 påbörja sina forskarstudier.

Fakta om disputationen

Onsdagen den 1 juni försvarar Tova Stenlund, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln As valid as it can be? Assessment of prior learning in higher education. Svensk titel: Validitet i bedömning av reell kompetens inom högre utbildning. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal 1031 i Norra Beteendevetarhuset. Fakultetsopponent är professor Patricia Murphy, Department of Education, The Open University, England.

Kontaktuppgifter:

Tova Stenlund, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Tel: 090-786 6909, 070-62 88 704
E-post: tova.stenlund@edusci.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen

Redaktör: Camilla Bergvall