"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-29

Bristfällig frukost hos unga kan kopplas till metabolt syndrom i vuxen ålder

NYHET Det sägs ofta att frukosten är viktig för vår hälsa. En studie från Umeå universitet stödjer detta påstående. I studien hade ungdomar som åt en bristfällig frukost en högre förekomst av det metabola syndromet 27 år senare, jämfört med de som åt en mer fullvärdig frukost.

Det metabola syndromet är en samling faktorer som är kopplade till en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. I metabola syndromet ingår bukfetma, höga nivåer av det skadliga blodfettet triglyderider, låga nivåer av det skyddande blodfettet HDL, högt blodtryck och högt fasteblodsocker.

I studien fick alla som gick ut nionde klass i Luleå 1981 (Northern Swedish Cohort) svara på frågor om vad de ätit till frukost. 27 år senare genomgick deltagarna en hälsokontroll då man undersökte förekomst av det metabola syndromet och dess delkomponenter.

Studien visar att de som hoppade över frukosten eller åt en bristfällig frukost i ungdomen hade 68 procent högre förekomst av metabola syndromet i vuxen ålder, jämfört med de som åt en mer fullvärdig frukost. Detta efter att hänsyn tagits till andra levnadsvanor samt socioekonomiska faktorer i ungdomen. Bukfetma och högt fasteblodsocker var de delkomponenter i vuxen ålder som tydligast kunde kopplas till en bristfällig frukost i ungdomen.

– Ytterligare studier behövs för att förstå mekanismerna bakom sambandet mellan bristfällig frukost och metabola syndromet, men våra resultat och flera tidigare studier tyder på att en bristfällig frukost kan påverka blodsockerregleringen negativt, säger Maria Wennberg som är studiens huvudförfattare.

Studien är genomförd av forskare vid Umeå universitet, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för allmänmedicin.
Läs studien som är publicerad i tidskriften Public Health Nutrition. För mer information, kontakta gärna Maria Wennberg.Telefon: 070-495 32 30
E-post: maria.wennberg@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz