"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-02

Brottslighet – ett fattigdomsproblem

NYHET Att fattiga i större utsträckning utsätts för våldsbrott är väl känt. Men ny forskning visar att fattiga också är mer utsatta för egendomsbrott (stöld och vandalisering) i hemmet, trots att fattiga i stor utsträckning saknar värdefull egendom.

– Det beror inte på att fattiga bor i segregerade områden eller att fattiga har annan livsstil än andra. Istället verkar det vara fattigdomen i sig själv som är problemet, säger sociologen Daniel Larsson.

Han har i sin avhandling undersökt fattigdom relaterat till andra sociala problem, som arbetslöshet, oro och hälsa, och fokuserat på utsatthet för brott. Avhandlingen visar att det har stor betydelse hur man mäter fattigdom, och att det vanligaste sättet att mäta fattigdom, utifrån hushållsinkomst, bär på en del problem.
– Låg inkomst behöver inte innebära att man har en låg levnadsstandard, säger Daniel Larsson.

Dagens låginkomsttagare kan ha haft högre inkomst tidigare, de kan få ekonomisk hjälp av släkt och vänner eller få in pengar vid sidan av det svenska skattesystemet.

Resultaten i avhandlingen pekar också på att inkomstfattigdom hänger samman med andra välfärdsproblem i ganska liten utsträckning. I avhandlingen mäts fattigdom som avsaknad av möjligheter att konsumera socialt nödvändiga varor och tjänster. Daniel Larsson jämför fattigdomsproblematiken i Sverige med hur det ser ut i Finland och Storbritannien.

– Fattigdomen är lika utbredd i Sverige som i Storbritannien, men mer utbredd i Finland. Detta är ett viktigt och intressant resultat eftersom det går stick i stäv med tidigare forskning där man mätt fattigdom utifrån hushållsinkomst, säger Daniel Larsson och berättar att den tidigare forskningen visat att fattigdomen är mer utbredd i Storbritannien, medan situationen i Sverige och Finland är likartad.

Dessutom verkar utsatthet för brott vara mer av ett fattigdomsproblem i Sverige än i Storbritannien.
– I Sverige är fattiga är mer utsatta för alla brott, medan fattiga britter enbart är mer utsatta för egendomsbrott relaterat till hemmet. De fattiga britternas rädsla att bli utsatta för brott kan i stor utsträckning förklaras med deras utsatta situation på arbetsmarknaden och deras ekonomiska sårbarhet, vilket i sin tur generar oro. I Sverige verkar det istället vara fattigdomen i sig själv som skapar oro och rädsla för brott.

Fredagen den 6 oktober försvarar Daniel Larsson, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Exposure to crime as a consequence of poverty – five investigations about relative deprivation, poverty and exposure to crime. Svensk titel: Utsatt för brott som en följd av fattigdom – fem studier angående relativ deprivation, fattigdom och utsatthet för brott.

Disputationen äger rum kl. 13.15 i Hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Professor Henrik Tham, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Daniel Larsson är uppvuxen i Sveg.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Daniel Larsson, sociologiska institutionen tel 090-786 5197 eller e-post daniel.larsson@soc.umu.se

Redaktör: Karin Hertz