"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-19

Bruten svenska formar vår uppfattning

NYHET Invandrare i Sverige bedöms i olika sammanhang utifrån sin utländska accent. Detta visar en ny avhandling från Umeå universitet. Resultaten har betydelse för många områden både i vardagslivet och inom rättsväsendet.

Det talade språket innehåller enorma mängder information utöver det budskap som förmedlas. Genom sättet att tala gör vi oss en bild av talarens bakgrund, ursprung och personliga egenskaper. Kognitiva modeller av olika accenter ger oss en omedelbar uppfattning om egenskaperna hos en person som bryter på ett främmande språk. Möter vi någon som bryter på brittisk engelska så tycker vi oss se vissa egenskaper, har personen en finsk accent så drar vi andra slutsatser om vem det är.

Kognitionsvetaren Niklas Torstensson kan dessutom visa att även bland svenskar som är positiva till invandrare och invandring är vissa grupper mer välkomna än andra. I en delstudie som visar att svenska studenter har en övervägande positiv inställning till invandringen och invandrare, lät han studenter lyssna på och bedöma sina intryck av nio talare med utländsk accent, både vad gäller språkliga och sociala faktorer. 

– Resultaten visar att lyssnare utvärderar röster utifrån hur socialt önskvärda de uppfattar talarna, eller utifrån det kulturella avstånd de upplever mellan sitt eget och röstens ursprungsland, säger Niklas Torstensson

I avhandlingen visar han hur accenter och tolkning kan påverka utgången i en tvåspråkig domstolsförhandling. Olika uppfattningar om tolkens roll och bristande kunskap om kulturella skillnader i dialogstrategier, påverkar hur vittnet uppfattas och hotar därmed det rättsliga skyddet. 

– De flesta dialogrelaterade problemen i domstolarna har andra orsaker än brister i själva tolkningen, säger Niklas Torstensson. Eftersom också tolken oftast talar svenska med en främmande accent, kan uppfattningarna får vissa invandrargrupper en dubbel rättslig nackdel i domstolen.

Fredagen den 29 januari försvarar Niklas Torstensson, institutionen för språkstudier, Umeå universitet, sin avhandling i kognitionsvetenskap med titeln Judging the Immigrant: Accents and attitudes. [Svensk titel: Att döma invandraren: Accenter och attityder]. E-publicerad avhandling

Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är docent Robert Eklund, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Niklas Torstensson är bosatt i Skövde och även verksam inom ämnet kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Han har sedan tidigare en fil. kand. i datalingvistik och en mastersexamen i datavetenskap. .

För mer information eller intervju, kontakta gärna Niklas Torstensson på 
e-post niklas.torstensson@his.se eller på tel 0500-448928.

Redaktör: Helena Vejbrink