"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-16

Budgetpropositionen: Drygt 30 miljoner kronor till forskning vid Umeå universitet

NYHET – Vi är en av vinnarna. Umeå universitet får en förstärkning på forskningssidan med 30,7 miljoner kronor. Det innebär att vi befäster vår position som ett av landets fem främsta forskningsuniversitet, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet, i en kommentar till budgetpropositionen.

Regeringen föreslår att universiteten tillförs ytterligare 200 miljoner kronor för att förstärka kvaliteten i forskningen. Av dessa nya pengar får Umeå universitet 26 miljoner kronor, drygt 13 procent.

Tillsammans med den tidigare beslutade förstärkningen på 160 miljoner blir ökningen 360 miljoner kronor vilket sammantaget ger Umeå universitet en ökning med 30,7 miljoner kronor inom forskningsområdet. Umeå universitet får även en förstärkning på grundutbildningen i och med att läkarprogrammet utökas med tio platser per år.

– Det känns roligt att Umeå universitet tillhör de lärosäten där regeringen vill utöka antalet platser. Vi utgår från att det innebär att man även kommer att göra framtida satsningar på kvalitetshöjning av grundutbildningen och att sådan ska komma Umeå universitet till godo, säger Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning, Umeå universitet.

– Vi kan också konstatera att budgeten innehåller stora satsningar inom lärarutbildning. Jag utgår från att det kommer att innebära en rejäl förstärkning av forskning och grundutbildning för lärarutbildningen vid Umeå universitet, fortsätter Åsa Bergenheim.

Om intentionerna i budgeten håller innebär den en förstärkning av forskningen vid Umeå universitet med 75 miljoner kronor fram till år 2009.

Kontaktpersoner

Göran Sandberg, rektor Umeå universitet
Mobil: 0703-18 12 75

Åsa Bergeheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Tel: 090-786 62 46
Mobil: 0702-58 88 29


Redaktör: Carina Dahlberg