"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-20

Budgetpropositionens betydelse för Umeå universitet

NYHET 43,6 miljoner kronor till forskning, 20 nya läkarplatser och tolv miljoner kronor i kvalitetssatsning på utbildning är det samanlagda utfallet av budgetpropositionen i stort för Umeå universitet.

– Vi är nöjda med utfallet. Det befäster vår ställning som ett av de ledande universiteten. Uppräkningen av utbildningsanslagen är proportionellt till vårt utbildningsutbud. Forskningsanslagen har fördelats efter kvalitetskriterier och där har Umeå universitet hävdat sig väl, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Av de 43,6 miljonerna i forskningsanslag var merparten beslutade redan i fjol. Årets faktiska tillskott uppgår till 18 miljoner kronor. Dessa 18 miljoner kronor är inte bundna till några speciella vetenskapsområden eller fakulteter, utan det står universitetet fritt att disponera dem. Helt i linje med regeringens vilja att ge universitetens ledningar större styrmöjligheter över forskningsmedlen.

– Jag tycker att det är positivt att universiteten får större möjligheter att själva fritt disponera resurserna för forskningen. Det stärker bland annat våra möjligheter att utveckla starka forskningsområden.

Sedan tidigare var det känt att regeringen skulle föreslå att läkarutbildningen ska byggas ut med 330 platser i budgetpropositionen. Vilket innebär att antalet platser I Sverige nästa år ökar med 60, fördelade på alla de sex universitet som har läkarutbildning. Umeå universitet får 20 av dessa platser.

– Det känns speciellt roligt att vi fick så många av de nya läkarutbildningsplatserna. Det är ett mycket gott betyg för vår läkarutbildning och vårt föreslagna koncept med en decentralisering av delar av utbildningen, konstaterar Göran Sandberg.

Satsningen på 240 miljoner kronor för högre kvalitet i högskolan under 2008 har också presenterats tidigare. Umeå universitet tilldelas omkring tolv miljoner kronor, 5 procent, av summan vilket motsvarar den förväntade fördelningen.

Kontaktpersoner:

Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet Tel: 090-786 53 50
Mobil: 0703-18 12 75

Lars Lustig, biträdande universitetsdirektör Tel: 090-786 97 97
Mobil:073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg