"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-24

Burkina Faso får Umeå-stöd i forskningsuppbyggnad

NYHET Forskare vid SLU och vid Umeå universitet bistår kolleger i Burkina Faso i Västafrika i arbetet med att bygga upp inhemsk forskningskapacitet. Denna vecka besöker elva forskare och forskningshandledare från Burkina Faso universiteten i Umeå.

Det är Sida som finansierar programmet för uppbyggnaden av forskningskapacitet i Burkina Faso, i vilket flera svenska universitet – vid sidan av dem i Umeå även Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala och Uppsala universitet – samverkar med universitet och forskningsorganisationer i Burkina Faso. Representanter för Sarec, Sidas avdelning för forskningssamarbete, deltar också i mötet i Umeå.

Mötet organiseras av Umeå Centre for Tropical Research and Education (UCTREE). UCTREE är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, företrädesvis verksamma vid SLU i Umeå och Umeå universitet.

Gert Nyberg, SLU, som är kontaktperson för Burkina Faso-samarbetet, är mycket nöjd med hur samarbetet forskningsmässigt fungerar:
– Forskningskvalitén i Burkina Faso är imponerande för ett land med så begränsade resurser. Som ett led i kapacitetsbyggnaden inleds mötet i Umeå med en handledarutbildning för kollegerna från Burkina Faso, som nu fungerar som biträdande handledare. Doktoranderna är ambitiösa och duktiga. De hade i de flesta fall erfarenhet av arbete inom respektive forskningsområde från Burkina Faso redan innan de började som doktorander.

Programmet består idag av elva delprojekt med lika många handledare. Doktoranderna gör sitt fältarbete och en del analyser i hemlandet och kommer sedan till något av de svenska universiteten för att här göra ytterligare analyser, delta i forskarutbildningskurser och skriva sin doktorsavhandling.

I förlängningen kan det bli tal om fler doktorandprojekt. UCTREE:s nätverk med kontakter med olika vetenskapsdiscipliner gör att eventuellt framtida projekt med fördel kan vara tvär- eller multidisciplinära.
– De flesta av oss handledare har besökt Burkina Faso någon gång för att bistå i planeringen av doktorandernas forskningsprojekt, för att handleda i fält och träffa kolleger, berättar Gert Nyberg.

Programmet för forskningskapacitetsuppbyggnad och samarbetet mellan Sverige och Burkina Faso kommer att presenteras av Sarec-företrädare för alla intresserade onsdagen den 26 januari kl 13.00 i sal Triple Helix i Samverkanshuset, Umeå universitet. Besöket i länet avslutas med en resa i Norrlands inland. Man kommer att besöka Svansele Vildmarkscenter och en skogsavverkning, man kommer att få prova på skoterkörning och få bekanta sig med samisk kultur.

För Badiori Ouattara, som är är generaldirektör för miljövårdsverket i Burkina Faso, ordnas ett specialprogram. På onsdagen kommer han att studera svensk lokal miljö- och naturvårdsadministration. Han ska besöka miljöenheten på Umeå kommun och länsstyrelsen.

Kontaktperson:

Gert Nyberg, koordinatör vid UCTREETel: 090-786 82 55Mobil: 070-294 75 77
E-post: Gert.Nyberg@sek.slu.se

Redaktör: Carina Dahlberg