"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-13

Byggboom i Umeå och runt campus

NYHET Nu har bostadsbyggandet tagit ordentlig fart i Umeå, särskilt när det gäller små hyresrätter. År 2015–2016 byggs nästan 2 000 lägenheter runtom i staden, varav många är ettor och tvåor. Fram till år 2018 finns planer på minst lika många bostäder inom och nära campus. Omkring 700 av dem är vikta för studenter.

– Äntligen börjar det ljusna på bostadsfronten i Umeå, och förhoppningsvis får vi inom kort en hållbar lösning på bostadsfrågan. En brist på bostäder drabbar inte bara enskilda studenter och medarbetare, utan påverkar även regionens och universitetets möjligheter att växa och utvecklas, säger Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitet.

Som nyinflyttad till Umeå har det länge varit kärvt att få tag på någonstans att bo. Anledningen är att det har byggts alltför få, små hyreslägenheter i staden, samtidigt som ovanligt många unga har velat flytta hemifrån.

Till campusnära vanliga lägenheter har det exempelvis varit upp till fem års kö, något som gjort det nästintill omöjligt för nyanlända studenter att hinna flytta in i en sådan under sin studietid. För att få ett förstahandskontrakt i en studentkorridor är kötiden omkring ett år. Den ansträngda bostadssituationen – och det faktum att Umeå inte har någon bostadsgaranti – har gjort att universitetsstaden sedan höstterminen 2013 är rödlistad av Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Satsning på mindre bostäder

Bostäderna på Lilljansberget tillhör de senast uppförda nära campus.
Foto: Elin Berge.

Nu tar universitetet, kommunen, landstinget, Akademiska hus och olika bostadsaktörer gemensamma krafttag för att råda bot på bostadsbristen. Redan om ett år kommer cirka 2 000 nya bostäder att vara inflyttningsklara runt om i Umeå.

Inräknat är då omkring 280 studentlägenheter belägna intill friidrottsarenan mellan Nydalahöjd och Sveriges lantbruksuniversitet. Och dessa små, fullt utrustade hyresettor är bara början på byggboomen runt campus, enligt Anna-Lena Löfgren, biträdande planeringschef för Umeå kommun.

– Vi kommer att få se en unik satsning på studentbostäder under de närmaste åren, och bostadssituationen för studenter kommer att bli avsevärt mycket bättre. Bara inom eller nära campus planeras för upp till 2 000 mindre hyresrätter, och jag skulle tro att minst hälften kommer att vara studentlägenheter, säger hon.

Många lägenheter bara för studenter

David Carlsson är glad över utvecklingen.

Förutom Svenska Studenthus 280 studentlägenheter, som just nu byggs vid friidrottsarenan, planerar Akademiska hus för mer än 400 studentlägenheter i två olika bostadsområden inom campus. Det första ligger i skogsremsan öster om Campus arena – det vill säga fotbollsplanen på ängen intill Norra Beteendevetarhuset. Det andra ligger åt sydöst, i skogsområdet mellan Petrus Laestadius väg och Lilljansvägen.

– Om allt löper som det ska, står åtminstone 700 studentlägenheter färdigbyggda och klara på dessa tre områden senast år 2017. Det är en otrolig ökning – vad jag vet är det fler studentbostäder än vad som byggts de senaste femton åren i Umeå – så vårt gemensamma arbete har verkligen gett resultat!, säger David Carlsson, regiondirektör vid Akademiska hus.

Flera nya bostadsområden runt campus

Många små lägenheter – varav minst 700 studentlägenheter – ska inom kort byggas på fyra campusnära områden. Förutom tre områden längs Petrus Laestadius väg, förtätas även Tvistevägen.

Ytterligare ett stort, campusnära byggprojekt står Balticgruppens och Wallenberg Foundations nya bolag – Campus X – för. I skogsområdet vid Tvistevägen, mellan Ålidhem och universitetet, finns planer för en förtätning med mellan 800 och 1000 smålägenheter. För närvarande pågår ett arbete med detaljplanen och redan under våren hoppas bolaget kunna börja bygga den första etappen. Målet är att ha omkring hundra lägenheter inflyttningsklara till årsskiftet 2016/2017. Dessutom ska också gång- och cykelvägar ses över i det vältrafikerade området, där över 4 600 cyklister passerar varje dag.

Anna-Lena Löfgren påminner också om det även tidigare satsats på bostäder nära universitetet, exempelvis har nya bostadsområden tillkommit på Lilljansberget och Nydalahöjd.

– Även om det inte har byggts ”öronmärkta” studentbostäder på senare år är det viktigt att komma ihåg att dessa stora utbyggnadsområden, med i huvudsak smålägenheter, till övervägande del bebos av studenter och unga. 

Blandad bebyggelse är bra

Richard Olsson.
Foto: Mattias Pettersson.

Richard Olsson, chef vid lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet, är glad över utvecklingen på campus, av flera anledningar:

– Förutom att undanröja bostadsbristen, är det också bra att blanda bostäder med andra byggnader. Då rör sig folk över området vid alla tider på dygnet, vilket gör att campus får mer liv och tryggheten ökar.

Redaktör: Camilla Bergvall