"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-16

Byte av e-postsystem vid Umeå universitet

NYHET Just nu pågår arbetet med att byta e-postsystem vid Umeå universitet för att möta nya krav som att kunna läsa sin e-post i mobilen och för att öka prestandan.

Projektledare för flytten av de anställdas e-post är Einar Hillbom som är datakonsult vid Umdac. Han är just nu helt engagerad i detta projekt som kräver mycket arbete. I dagsläget finns ingen fastställd tidsplan för projektet då varje prefekt måste tillfrågas om hur mycket hjälp just hans eller hennes institution kräver.
När det är gjort kan man uppskatta hur lång tid det kommer att ta innan varje institution har bytt till det nya systemet.

I det gamla systemet kunde en person ha flera e-postkonton och det finns ingen information om vem som äger dessa konton. En person kunde få flera konton p g a namnbyte eller byte av arbetsplats.

Det nya, Exchange-baserade systemet är personcentrerat, d v s varje person som finns i Koncernkatalogen har rätt till ett e-postkonto. Behöver man fler e-postadresser läggs dessa till som mottagaradresser till detta konto. Det finns dock bara en avsändaradress till kontot.Fördelarna är att man får betydligt större brevlådor, istället för 50 MB räknar man med 1000 MB per anställd.
Kalender ingår och det blir bättre webmail. För den som använder Windows blir det bättre integration med övriga Microsoft-produkter. Virus- och spamfiltreringen blir effektivare med IronPort där nu nästan all e-post passerar igenom i stället för de gamla grålistningsservrarna.

Anställda och studenter har medverkat genom att på ett tidigt stadium besvara en enkät där de fick ge synpunkter på det befintliga e-postsystemet och vad de önskade sig av det nya.

Under sommaren 2008 beslutades om inköp av Ironport för spam-och virusfiltrering. Det beslutades om inköp av Microsoft Exchange för det nya e-postsystemet i september 2008.

En institution som redan fått sina e-postkonton flyttade är Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen i lärarutbildningen. Universitetsadjunkt Carl-Arne Nyström tycker att övergången har gått smidigt mycket p g a den professionella hjälp institutionen har fått av personal från Umdac. Han är mycket nöjd med det nya e-postsystemet och dess funktionalitet.

Redaktör: Dagmar Hinze