"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-18

Camilla Sandström ny ledamot i Formas forskarråd

NYHET Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, har valts in som ledamot i Formas forskarråd för perioden 2019-2021.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Man arbetar med forskningsfinansiering, strategi, utvärdering och analys samt med forskningskommunikation. Varje år fördelar rådet 1,3 miljarder till olika forskningsprojekt.

Forskarrådet är Formas beslutande organ, där tas beslut om forskningens inriktning och fördelning av myndighetens anslag för forskning och utveckling. Rådet består av tretton ledamöter: sju forskare och sex samhällsrepresentanter.

- Som ny ledamot ser jag fram emot att få en inblick i Formas strategiska arbete med forskningsanslag och utlysningar. Jag tar med mig en hel del erfarenheter från Miljøforsk i Norges forskningsråd där jag suttit sedan 2015. Där har jag särskilt fokuserat på samhällsvetenskapernas roll både i formuleringen av utlysningar, sammansättning av granskningsgrupper men även att analysera fördelningen av medel i olika utlysningar, säger Camilla Sandström.