"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-07

Campus parkrum klart

NYHET Området kring dammen hade stått orört sedan den anlades i mitten av 1960-talet, det har helt enkelt inte hängt med i de förändringar som skett på universitetet. Men lagom till terminsstart stod det nya centrala parkrummet klart.

För några år sedan genomförde Umeå universitet och Akademiska Hus en skisstävling för centrala parkrummet. Sweco Arkitekter vann med det förslag som nu blivit verklighet.

– Ombyggnationen av Lindellhallen gjorde det möjligt att skapa ett riktigt nav på campus och sedan dess har processen pågått, säger Peder Granström, projektledare på Akademiska hus.

Sittplatser nära vattnet

I maj 2009 startade projektet. Sedan dess har ett stort däck med sitt- platser byggts utanför Lindellhallens glasfasad och dammen har muddrats på slam. Cykel- och gångvägar har anlagts runt dammen. Gångstråken som löper närmast vattnet binds samman av en bro över till den lilla ön. Det har också byggts vackra träbryggor med sittplatser vid dammkanten.

– Vi ville ha bryggorna så nära vattnet som möjligt för att ge känslan av att man kan sitta och dingla med benen i vattnet, säger Peder Granström.

Under slutspurten har belysning placerats ut. Dessutom har träd,
buskar och blommor planterats och gräs har såtts – allt med eftertanke.

– Under hela växtperioden ska det finnas något som blommar och
doftar, det ska alltid hända något, förklarar Peder Granström.

Spännande projekt

Svensk Markservice har utfört arbetet. Som mest har 25 man som arbetat här samtidigt.


– Det har varit ett spännande projekt. Vi har gradvis arbetat oss fram till detaljlösningar i de olika etapperna, säger Markus Stenman, lagbas på Svensk Markservice.

Byggarbetsplatsen är nu borta och studenter och personal kan mötas i det förbättrade hjärtat av campus.

Foto: Andreas Nilsson

Redaktör: Anja Hansen, Michael Nordvall