"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-08-19

Campus tar emot 630 nya internationella studenter

NYHET På söndag och måndag anländer omkring 630 internationella studenter till Umeå. Studenterna välkomnas under Orientation Course – en fullspäckad introduktionsvecka som ska ge de nya studenterna en möjlighet att lära känna Umeå och universitetet.

Bild från Global Village 2015, anordnat av Buddyprogrammet. Foto: Malin Grönborg.

Utbytesstudenter och avgiftsbetalande studenter som har boende genom International Housing Office tas emot i Infocenter under de så kallade ankomstdagarna 21–22 augusti.

– Första intrycket är viktigt och många har rest långt och är trötta. Därför erbjuds studenterna skjuts med taxi från Infocenter till sina respektive boenden så snart de har skrivit på sina kontrakt och fått sina nycklar, säger Ejvår Falck, internationell koordinator vid International Housing Office.

Studentrummen som International Housing Office tilldelar studenterna har förberetts med madrass, täcke, belysning och basutrustning i köket, så att studenterna genast kan komma igång med sina nya liv som Umeåbor.

Orientation Course 2015.
Orientation Course 2015 i Aula Nordica. Foto: Ulrika Bergfors.

Redan på tisdagen den 23 augusti börjar nämligen Orientation Course som är en introduktionsvecka där de internationella studenterna under fyra dagar får en inblick i livet som student vid Umeå universitet. De får tips om vad Umeå har att erbjuda och lär även känna varandra genom gemensamma aktiviteter.Läs programmet för Orientation Course

Oroligheter stoppar inte inresande studenter

Den här hösten tar Umeå universitet emot 492 utbytesstudenter från drygt 30 länder. Överlägset flest – ungefär en fjärdedel – kommer från Tyskland, därefter följer Frankrike, Kina och Storbritannien. Positivt är också att Umeå universitet fortsätter att få studenter från länder härjade av oroligheter, som Turkiet.

– Studentrörligheten mellan länder påverkas av situationer i världen och om man tittar överlag ligger Umeå bra till när det gäller inresande studenter. Det är också intressant att vi även i höst har fått sökande studenter från Turkiet trots oroligheterna. Vissa universitet har till och med helt stängts ned där, säger Greg Neely, enhetschef vid International Office.

Utöver utbytesstudenterna kommer också 135 nya avgiftsbetalande masterstudenter vilket utgör en 20 procents ökning från föregående år.

– De flesta av dessa, tillsammans med de 54 andraårsstudenter som fortsätter från i våras, läser vid Folkhälsovetenskap eller på Handelshögskolan, säger Wasif Ali, internationell koordinator på International Office.

Däremot är en majoritet av de internationella studenterna så kallade free movers och har sökt sig till Umeå universitet helt på egen hand. Många av dessa kommer från Finland.

Varför studenterna fortsätter att välja Umeå universitet tycks till stor del bero på att studenter som har varit här sprider goda rykten om universitetet, Buddyprogrammet och om den höga nivån på utbildningen.

– Att fortsätta attrahera internationella studenter är verkligen en framtidsfråga för Umeå universitet. En blandning av studenter från olika delar av världen berikar studiemiljön och stärker kvaliteten i utbildningarna, och betyder mycket för att öka alla studenters kunskap om och förståelse för omvärlden, både ur ett kulturellt och ämnesmässigt perspektiv, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

Buddyprogrammet

För att ytterligare underlätta för internationella studenter att komma tillrätta erbjuds möjligheten till sociala aktiviteter inom det så kallade Buddyprogrammet. Programmet ger studenterna en chans att lära känna varandra bättre, och ta del av den svenska kulturen och dess traditioner. Buddyprogrammet är också en unik möjlighet för svenska studenter att möta andra kulturer.Läs mer om Buddyprogrammet

För ytterligare information, kontakta gärna:

Greg Neely,enhetschef för International Office, Umeå universitetTel: 090-786 97 52
E-post: gregory.neely@umu.se

Ejvår Falck,internationell koordinator, International Housing Office, Umeå universitetTel: 090-786 57 72
E-post: housing@adm.umu.se

Utbytesstudenterna kommer från följande länder:

Australien1
Belgien16
Danmark6
Finland23
Frankrike72
Indien4
Irland9
Island1
Italien13
Japan6
Kanada6
Kina42
Lettland1
Namibia2
Nederländerna14
Norge4
Nya Zeeland2
Polen3
Portugal4
Rumänien3
Ryssland5
Slovenien2
Spanien35
Storbritannien (inklusive Erasmus Mundus)33
Sydkorea17
Taiwan5
Tjeckien9
Turkiet10
Tyskland125
Ungern2
USA6
Vietnam5
Österrike6

Redaktör: Anna Lawrence