"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-29

Campus Umeå – från byggarbetsplats till stadspark

NYHET De senaste månaderna har allt mer av det centrala parkrummet kring dammen på Umeå universitets campus grävts bort. Lagom till terminsstarten i höst ska det mest vara färdigt, med nya gångvägar, sittvänliga träbryggor och belysning.

Bro och bryggor på ön i dammen. Bild: Akademiska hus

– Det har varit en rätt lång process, som pågått sedan ombyggnationen av Lindellhallen. Målet har varit att restaurera närområdet, som inte hängt med i de många förändringar som gjorts, med nya byggnader och annat, säger Peder Granström, projektledare på Akademiska hus.

Projektet startade i maj 2009, sedan Sweco Arkitekter i Stockholm vunnit den parallella skisstävling som gjorts gemensamt av Akademiska hus och Umeå universitet.

Trädäck utanför Lindellhallen

Under första etappen byggdes ett trädäck utanför Lindellhallens glasfasad, med sittplatser på tre terasser som ramas in av granittrappor och – på sikt – träd. Det drog ut lite på tiden men efter en intensiv slutfas hanns det mesta klart till maj i år, innan terminsavslutningen.

Västra bryggan vid dammenDå hade man redan börjat på etapp 2 med att muddra dammen på slam som samlats under lång tid, så att inte så mycket sediment ska följa med ned mot Öbackaområdet. I övrigt ska denna etapp bland annat ska resultera i tre bryggor: en i väster, närmast Norra Skenet, och en mot Lindellhallen, samt en på den lilla ön nedanför Lindellhallen. Ön ska man komma till via en bro som binder ihop gångstråket runt dammen.
– Vi har jobbat mycket med bryggorna för att få dem så nära vattnet som möjligt, för att ge känslan av att man kan sitta och dingla med benen i vattnet, förklarar Peder Granström.

Mer plats för cyklar – och växter

Det byggs också nya gång- och cykelbanor runt hela dammen, och dessutom förbi Universitetsbiblioteket åt Mariehemshållet. Innan hösten ska också hela området förses med ny belysning.
– Dessutom ska vi plantera en mängd växter – träd, buskar och blommor – på olika teman. Tanken är att det under hela växtperioden, från vår till höst, alltid ska finns något som blommar och doftar, att det alltid ska hända något, berättar Peder.

Och om arbetet fortskrider som planerat ska det mesta vara klart innan 1 september då höstterminen startar. Det är lite oklart vilka växter som kan planteras tills dess, det troliga är att mycket plantering skjuts till oktober eller möjligen maj 2011. På de områden som är mest attraktiva för studenter kommer man att köpa in "färdigt" gräs så att ytorna snabbt kan användas.

Gösta Skoglunds vägGösta Skoglunds väg blir allé

Samtidigt som campus-projektet har Umeå kommun börjat bygga om Gösta Skoglunds väg, sträckan från Iksu till rondellen vid Köksvägen. En ny rondell har byggts vid Tvistevägen och "Parallellvägen" tagits bort.
– Vägen blir smalare, med dubbla cykelbanor på båda sidor vägen, och hela vägen från Kolbäcksvägen till NUS kommer att bli mer lik en allé, säger Peder Granström, och förklarar att ett mål varit att skilja gående och cyklister från biltrafiken.

Här är målet att denna del ska asfaltsbeläggas under semesterperioden och vara helt klar till oktober – sedan fortsätter arbetet med sträckan Iksu–Kolbäcksvägen (samtidigt som den senare byggs om till ny E4 genom Umeå).

Ytterligare en etapp av denna vägomdaning är sträckan från Köksvägen/Aula Nordica till NUS och det nya resecentret för Botniabanan, som invigs i augusti 2010. Även på denna delsträcka kan det bli fråga om en trädkantat allé, men etappen är fortfarande på projekteringsstadiet, och beräknas inte påbörjas förrän under 2011.

Bilder: Sweco/Akademiska hus

Redaktör: Michael Nordvall