"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-12

Cancerfonden delar ut prestigefullt anslag till Umeåforskare

NYHET Paulina Wanrooij är en av tre yngre forskare som tilldelas Cancerfondens anslag ”Junior Investigator Award”. Hennes forskning handlar om det molekylära maskineriet som övervakar och bidrar till ett stabilt mitokondriellt DNA, vilket kan bidra till ökad förståelse för bland annat cancer.

Varje år delar Cancerfonden ut pengar för löner till forskare som ligger i framkant och som håller högsta vetenskapliga kvalitet. Cancerfonden finansierar sedan tidigare 62 pågående forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa en långsiktighet så att de på bästa sätt ska kunna öka kunskapen om cancer och hur cancer kan upptäckas och behandlas.

Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan. I år tilldelas Paulina Wanrooij vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik en sådan tjänst, tillsammans med två forskare vid Karolinska institutet.

- Det här anslaget betyder väldigt mycket för mig och min forskargrupp därför att det ger oss längre tid att svara på våra forskningsfrågor och för att verkligen förstå hur problem med mtDNA upptäcks av cellen, säger Paulina Wanrooij.

Paulina Wanrooij fokuserar på en mekanism som skyddar mitokondriellt DNA. Mitokondrierna tillverkar cellens energivaluta, ATP. Viktiga delar av maskineriet som producerar cellens energi kodas av mitokondriernas eget DNA (mtDNA). Problem med dess stabilitet kan därför orsaka energibrist med ovanliga mitokondriesjukdomar som följd, och är också associerade med vissa former av cancer.

Celler använder olika kontrollstationsmekanismer, checkpoints, för att förhindra genetisk instabilitet som kan uppstå på grund av problem med DNA-kopieringen. Checkpoint-mekanismer är ett viktigt försvar mot utveckling av cancer, men de flesta av de mekanismer som vi känner till övervakar cellkärnans arvsmassa, nukleärt DNA.

Paulina Wanrooijs forskargrupp ska undersöka mekanismer som skyddar stabiliteten av mtDNA, och som kan vara av betydelse i cancerformer där mtDNA är påverkad.

Titel på forskningsprojektet: Checkpoint-mekanismer som skyddar vårt mitokondriella genom och deras betydelse för cancerutveckling.