"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-12

Cancerfonden stöder tio Umeåprojekt

NYHET Tio forskare vid Umeå universitet får projektanslag från Cancerfonden på 6,65 miljoner kr för 2010. Inklusive de anslag som fonden rekommenderar för 2011 och 2012 handlar det om totalt 19,9 miljoner kr till cancerforskning i Umeå.

Tre av projektanslagen går till Inst. för medicinsk kemi och biofysik, lika många till Inst. för molekylärbiologi, två till Inst. för strålningsvetenskaper samt ett vardera till Inst. för klinisk mikrobiologi och Inst. för omvårdnad. Det största enskilda anslaget går till professor Thomas Grundström, Inst. för molekylärbiologi, som får 1,215 miljoner kr för 2010 0ch rekommenderas få 1,25 miljoner kr för vardera 2011 och 2012.Alfabetisk lista över mottagarna:
Anna Arnqvist, Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Helicobacter pylori: Molecular mechanisms for delivery of onco-proteins and adherence properties, and its implication for gastric cancer (Cancerframkallande egenskaper hos magsårsbakterien Helicobacter pylori) - 465 000 kr 2010, rekommenderat 500 000 kr vardera för 2010 och 2012.
Stefan Björklund, Inst. för medicinsk kemi och biofysik. The function of Mediator in transcriptional regulation (Reglering av arvsmassans transkription) - 465 000 kr 2010, rek. 500 000 kr 2011.
Thomas Grundström, Inst. för molekylärbiologi. Kontroll av genexpression associerad med tumörutveckling - 1 215 000 kr 2010, rek. 1 250 000 kr vardera 2011 och 2012.
Kui Liu, Inst. för medicinsk kemi och biofysik. Studies of intra-ovarian signal transduction that contributes to the development of ovarian cancers (Mekanismer för cellsignalering vid äggstockscancer). 765 000 kr 2010, rek. 800 000 kr för vardera 2011 och 2012.
Beatrice Melin (tidigare Malmer), Inst. för strålningsvetenskaper. Molekylärepidemiologiska studier av hjärntumörer - 465 000 kr 2010, rek. 500 000 kr för vardera 2011 och 2012.
Jonas Nilsson, Inst. för molekylärbiologi. Betydelsen av Mycs transkriptionella målgener i cancer - 565 000 kr 2010, rek. 600 000 kr för vardera 2011 och 2012.
Ruth Palmer, Inst. för molekylärbiologi. Signalöverföringsmekanismer av tyrosine kinase-receptorn ALK och dess kontroll av tillväxt i Drosophila melanogaster (bananfluga) - 765 000 kr 2010, rek. 800 000 kr för vardera 2011 och 2012.
Birgit Holritz Rasmussen, Inst. för omvårdnad. Att vara bröstlös eller rekonstruera ett bröst – innebörd, motiv och psykosociala konsekvenser vid mastektomi - 215 000 kr 2010, rek. 250 000 kr 2011.
Torgny Stigbrand, Inst. för klinisk mikrobiologi, immunologi. Mechanisms behind irradiation induced tumor cell deaths (Mekanismer bakom strålningsorsakad celldöd) - 765 000 kr 2010, rek. 800 000 kr för vardera 2011 och 2012.
Anders Widmark, Inst. för strålningsvetenskaper, onkologi. Localized Prostate Cancer (LPC)- Radiation Efficacy, Side Effects and Quality of life and Prostate Cancer Metastases - Establishment, growth, and prediction of bone metastases in prostate cancer (Strålbehandlingseffekter och livskvalitet samt benmetastaser vid prostatacancer) - 965 000 kr 2010, rek. 1 000 000 kr för vardera 2011 och 2012.För kontaktuppgifter till forskarna, sök ipå namnet  Umeå universitets personalkatalog:
www.umu.se/sok/personalkatalog