"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-21

Cancerforskaren Ruth Palmer får Fernströmpriset

NYHET Den särskilda priskommittén vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, har utsett Ruth Palmer till mottagare av årets Fernströmpris för sin forskning om tumörassocierade signalproteiner med bananflugan som modellsystem.

Kommittén pekar särskilt på hennes grundläggande studier av proteinet anaplastiskt lymfomkinas (ALK). Prissumman är 100 000 kr. Ruth Palmer har etablerat en egen forskargrupp vid Umeå Centrum för Molekulär Patogenes (UCMP) och varit synnerligen framgångsrik med publiceringar i bl.a. Nature, EMBO Reports, PNAS och Development.

Ruth Palmer har gjort flera betydande vetenskapliga upptäckter. Redan som doktorand i London identifierade och karaktäriserade hon en ny familj av fosforylerande (fosfatbindande) proteiner, s.k. kinaser. Som post-doc vid Salk Institute, San Diego, ändrade hon sin forskningsinriktning och började arbeta med bananfluga (Drosophila melanogaster) som modellsystem för att studera signalproteiner med betydelse för celltillväxten. Där identifierade hon den gen, Focal Adhesion Kinase (FAK), i bananflugan som är inblandad i reglering av cellers mognad, tillväxt, adhesion och rörelse.

Palmer fortsatte sedan i Umeå med att använda bananflugan (som genetiskt till ca 70 procent överensstämmer med människan) som redskap för att kartlägga hur det går till när olika embryonala utvecklingssteg samordnas. Dessa processer är komplexa och omfattar i regel samverkan av flera olika celltyper.

Hennes senare arbeten har särskilt fokuserats kring proteinet anaplastisk lymfomkinas (ALK), en tyrosinkinasreceptor som orsakar cancer hos människor när den inte är reglerad på rätt sätt. Hon har identifierat och karaktäriserat detta protein i bananflugan (Dalk) och även detaljstuderat de faktorer som reglerar dess signalvägar. Palmer visade nylighen att Dalk styr utvecklingen av bukmuskulaturen hos bananflugan och denna studie publicerades i Nature. 

Ruth Palmer är född 1970 i Skottland, grundutbildad vid Dundee University och hon disputerade 1995 vid Imperial Cancer Research Fund, numera Cancer Research, London, UK. Hon fick därefter en post-doktortjänst vid Salk-institutet, San Diego, USA. Hon kom till Umeå universitet 1999 och fick följande år en fyraårig forskartjänst av Vetenskapsrådet. Hon har nyligen erbjudits och antagit en sexårig s.k. Högre cancerforskartjänst, finansierad av Cancerfonden.

Läs mer om Ruth Palmer och hennes forskning på hennes personliga webbplats: soul.ucmp.umu.se/ruth/index.html

Hon nås på telefon 090-785 67 86, alt. 090-785 67 92, e-post Ruth.Palmer@ucmp.umu.se

Pressbild på Ruth Palmer finns publicerad på www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html.

Skeppsredare Erik K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare utdelas årligen vid landets medicinska fakulteter.

En förteckning och presentation av tidigare års pristagare finns på Eric K._Fernstroems Stiftelse

Redaktör: Hans Fällman