"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-16

Cancerforskning gav något oväntade resultat

NYHET Misstänkta tumörgener måste studeras även utanför provröret. Det är den sammantagna erfarenheten från de studier som ligger till grund för Sara Rimpis doktorsavhandling.– Resultat från en cellkultur kan inte direkt överföras till vad som gäller då en tumör utvecklas i en kropp, säger Sara Rimpi.

I 70 procent av den cancer som drabbar människor är proteinet Myc felreglerat. Det leder till att tidigare friska celler inte vet när de ska sluta dela på sig, att nya blodkärl bildas och till sist att cancern sprider sig i kroppen. Myc binder DNA och styr avläsningen av ett stort antal gener som bland annat kodar för olika enzymer. Den forskningsgrupp som Sara Rimpi tillhör har studerat utvalda enzym som det bildas ett överskott av när Myc är felreglerat. – Vi söker efter nya sätt att behandla tumörer som beror på att Myc är felreglerat, helst utan att påverka normala celler i kroppen, säger Sara Rimpi.
Myc kan ge upphov till många olika cancerformer, men Sara Rimpi har i sitt avhandlingsarbete koncentrerat sig på lymfom, lymfkörtelcancer.

De tre studier som ingår i avhandlingen gav alla olika resultat, vilket reflekterar de skilda funktioner som de studerade enzymen har i cellen. Att hämma enzymen Aurora kinaser visade sig vara effektivt för att behandla etablerade tumörer. Enzymet spermidinsyntas är däremot bara viktigt under den fas då tumören utvecklas och är därför lämpligt att hämma i förebyggande syfte. Det tredje enzymet som Sara Rimpi studerat är laktatdehydrogenas. Tidigare forskning i cellkultur har visat att detta enzym är mycket viktigt för tumörcellers ämnesomsättning, som ofta är högre än i friska celler. – Förvånande nog upptäckte vi att enzymet i sig är relativt oviktigt då det gäller risken att utveckla lymfom. Istället verkar enzymets betydelse bero på den omgivande miljön. Då vi tog bort enzymet fick vi fram olika resultat beroende på vilka andra gener som var felreglerade tillsammans med Myc, berättar hon.
Sara Rimpis studie av laktatdehydrogenas visar också att den kan ha en möjlig roll i tumörers förmåga att undgå immunförsvaret.

Sara Rimpi är uppvuxen i Obbola. Hon avlagde sin magisterexamen i Biomedicin vid Umeå universitet och påbörjade sedan sin forskarutbildning vid institutionen för molekylärbiologi.

Fredagen den 26 mars försvarar Sara Rimpi, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Myc-induced Lymphomagenesis – In vivo assessment of downstream pathways”. Svensk titel: ”Myc-inducerad lymfomutveckling – Utvärdering av målgener in vivo”.

Disputationen äger rum kl 10.00 i sal Major Groove, By 6L, NUS. Fakultetsopponent är docent Juha Klefström, Institutionen för biomedicin/biokemi, Helsingfors universitet, Finland. Avhandlingen försvaras på engelska.

Avhandlingen är e-publicerad på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32093

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sara Rimpi Telefon: 090-785 25 33, mobiltelefon 070-34 78 334
E-post: sara.rimpi@molbiol.umu.se

Redaktör: Karin Wikman