Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Publicerad: 20 sep, 2013

Carin Ulander-Wänman ny docent

NYHET Carin Ulander-Wänman har antagits som docent i arbetsrätt vid samhällsvetenskaplig fakultet.

Carin Ulander-Wänman har antagits som docent i arbetsrätt vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Hennes forskning handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken och den svenska arbetsmarknadens reglering. Bl a handlar Carins forskning om flexicurity, som är ett verktyg i EU:s sysselsättningspolitik. I studierna analyseras om och hur olika aspekter av flexicurity får ett genomslag i svenska kollektivavtal samt vilken betydelse det kan få för arbetstagarnas sysselsättningstrygghet.

Carins forskning har ett arbetstagarperspektiv, bygger på en socialkonstruktionistisk teoribildning och har en tydlig emancipatorisk ansats.