"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-20

Carin Ulander-Wänman ny docent

NYHET Carin Ulander-Wänman har antagits som docent i arbetsrätt vid samhällsvetenskaplig fakultet.

Carin Ulander-Wänman har antagits som docent i arbetsrätt vid samhällsvetenskapliga fakulteten.

Hennes forskning handlar om den europeiska sysselsättningspolitiken och den svenska arbetsmarknadens reglering. Bl a handlar Carins forskning om flexicurity, som är ett verktyg i EU:s sysselsättningspolitik. I studierna analyseras om och hur olika aspekter av flexicurity får ett genomslag i svenska kollektivavtal samt vilken betydelse det kan få för arbetstagarnas sysselsättningstrygghet.

Carins forskning har ett arbetstagarperspektiv, bygger på en socialkonstruktionistisk teoribildning och har en tydlig emancipatorisk ansats.