"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-17

Carl Kempe får hedrande utmärkelse

NYHET Carl Kempe, hedersdoktor vid Umeå universitet, får den prestigefyllda Ekmanmedaljen för sitt engagemang inom skogsindustriell forskning och utveckling.

I samband med överlämnandet av medaljen nämnde Carl Kempe särskilt de lyckade satsningarna Umeå Plant Science Centre och Fibernätverket samt avknoppningsföretaget SweTree Technologies.

I motiveringen till Ekmanmedaljen betonas att Carl Kempes insatser, såväl industriellt som inom Kempestiftelserna, haft avgörande betydelse för skogsindustrins utveckling. Hans engagemang inbegriper både näringslivssatsningar och grundläggande akademiska forskningssatsningar. Tack vare denna spännvidd har Carl Kempe skapat nya innovations- och utvecklingsbolag, men också nya forskningscentra i samverkan mellan industri och akademi.

Carl Kempe har styrelseuppdrag i Kempestiftelserna, Holmen AB, MoRe och Swe Tree Technologies. För drygt två år sedan gick Kempestiftelserna in och medfinansierade verksamheten vid Swe Tree Technolgies. Företaget bygger ursprungligen på forskning vid Umeå Plant Science Centre, där man sammanfört den växtfysiologiska och genetiska forskningen vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå.

Fibernätverket inkluderar alla universiteten i norr och delfinansieras av Kempestiftelserna. Målet är att utveckla vedfiber till nya produkttyper. Forskare inom kemi vid Umeå universitet utgör en aktiv del av Fibernätverket.

1986 utsågs Carl Kempe till hedersdoktor vid Umeå universitet. Ekmanmedaljen delas ut av Svenska pappers- och cellulosaingeniörsföreningen, SPCI.

Förutom Carl Kempe har i år även Lars G. Sundblad, tidigare chef för Iggesunds bruk, tilldelats Ekmanmedaljen.

För ytterligare information, kontakta:

Ulf Edlund, vicerektorTelefon: 090-786 95 33
E-post: ulf.edlund@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman