"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-16

CBRNE-centret leder kemutbildning för insatspersonal i Göteborg

NYHET Under vecka 46 hålls en tre dagar lång instruktörsutbildning för kemhändelser i Göteborg. Centrets föreståndare Per-Erik Johansson är på plats och håller i en del av utbildningen samt representerar den C-sjukvårdsnod som först tog fram utbildningen ORM (Omhändertagande i Riskfylld Miljö).

Text: Lisa Hermansson

I dagarna håller Europeiska CBRNE-centret utbildningen ORM (Omhändertagande i Riskfylld Miljö) på plats i Göteborg. Utbildningen skapades inom samverkansprojektet C-sjukvårdsnoden för att svara på den efterfrågan som uttrycktes i MSBs nationella CBRNE-strategi från 2018. I strategin efterfrågades en gemensam utbildning och nationell implementering inom medicinskt omhändertagande vid CBRNE-händelser. Det uttrycktes också ett behov av en uppdaterad nationell instruktörsutbildning som är kontinuerligt återkommande, centralt organiserad och centralt finansierad.

ORM tar hänsyn till den samverkan mellan blåljusmyndigheterna som är viktig i den första räddningsfasen då alla kan hjälpa till att ta ansvar för omhändertagande. Utbildningen ska ge gemensamma kunskaper och metoder för lägesbedömning som tolkning av förgiftningssymptom, agens, egen skyddsnivå, sanering och behandling av drabbade. Genom ORM får insatspersonal en ökad förståelse om kemhändelser som ger goda förutsättningar för insatser där olika organisationer behöver samverka effektivt för att minimera tiden för omhändertagandet av de drabbade.

Under utbildningen får deltagarna verktyg, kunskap och metodik som kan fungera som ett stöd inför beslut som insatspersonal behöver ta när de kommer först på plats vid dessa sällanhändelser med få resurser och risk för att människor är i fara. Det övergripande målet med utbildningen är att rädda liv och minska personskador vid kemhändelser med bibehållen säkerhet för insatspersonal.