"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

C-sjukvårdsnoden

Forskningsprojekt Målsättningen med C-sjukvårdsnoden är att bygga upp en nationell beredskap för hantering av händelser där kemiska ämnen förekommer.

C-sjukvårdsnoden är ett samverkansprojekt mellan Kunskapscentrum i Katastrofmedicin (projektägare), Europeiska CBRNE-centret, och Kunskapscentrum för Katastroftoxikologi. Syftet är att skapa en så kallad samverkansnod för alla involverade verksamheter vid incidenter med kemiska ämnen (C-händelser). Det handlar bland annat om att vara en resurs för kunskap och stöd, bistå med utbildning, samverkan och nätverk, samt aktivt arbeta förebyggande mot nya hot och handlingar. Sedan 2019 har projektet fortsatt genom projektförlängningar från Socialstyrelsen, dock med mindre aktivitet.

Projektansvarig

Per-Erik Johansson
Föreståndare
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-10-01 2022-12-31

Finansiering

Socialstyrelsen

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Europeiska CBRNE-centret, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Projektbeskrivning

2015 presenterade MSB en lista på nio prioriterade områden inom CBRNE som bedömdes vara av särskild vikt att utveckla under kommande år. Anledningen var att det arbete som bedrivs inom dessa nio områden inte ansågs tillgodose de behov av åtgärder och resurser som finns.  Katastrofmedicin är ett av de nio områden,  identifierade brister inkluderar gemensam metodik, brist på utrustning, och kvalitetssäkrad utbildning.

Genomförande
I arbetet ingår att bygga upp och underhålla ett nationellt nätverk för samtliga iblandade aktörer i händelse med C-ämnen. Dessutom ska man bidra till nationell kunskapsspridning genom att utveckla ett utbildningskoncept där kunskap som framkommit genom forskning på Umeå universitet och FOI kommer till praktisk användning. Utbildningskonceptet ska tillämpas i en instruktörsutbildning, där instruktörer utbildas på en regional nivå, för att sedan utbilda personal på lokal nivå. Utvecklingen av utbildningskonceptet sker med hjälp av 2:4 krisberedskapsanslag från MSB med syfte att förstärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. I utbildningen ska finnas ett civilmilitärt perspektiv.    

Resultat
Projektet ska som helhet bidra till att tillfredsställda de behov som tidigare legat till grund för bristerna inom katastrofmedicin. När projektet är avslutat ska ett färdigt utbildningskoncept vara klart att användas för ett nationellt utbildningsprogram.

Visionen är att C-sjukvårdsnoden ska tillgängliggöra forskning, utveckling och beprövad erfarenhet inom C-området för praktisk tillämpning. Fokus ligger på praktisk prehospital räddningsinsats och akut hospital sjukvårdsinsats inom C-området, både vid olyckor och antagonistiska händelser.  

Senast uppdaterad: 2023-04-04