"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-26

Cecilia Olsson ny docent i Kostvetenskap

NYHET Institutionen för Kostvetenskap gratulerar Cecilia Olsson som nyligen befordrades till docent i kostvetenskap.

Cecilia Olsson forskar om bland annat hur sociala normer och strukturer kommer till uttryck i mat- och måltidssituationer och i ett vidare perspektiv hur det hanteras av t ex personer som på grund av sjukdom behöver följa en speciell kost. Hon har även medverkat i registerforskning där trender i insjuknande och underliggande riskfaktorer för uppkomst av celiaki har studerats. Hennes forskning har främst handlat om barn och ungdomar och under senare år med inriktning mot skolan som arena och då med särskilt fokus på skolmåltiden och dess betydelse ur olika perspektiv.

Mer information om Cecilia Olsson finns på hennes profilsida www.kost.umu.se/om-institutionen/personal/cecilia-olsson/