"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-16 Uppdaterad: 2023-05-02, 10:31

CEDAR lanserar nya versioner av befolkningsdatabaser

NYHET I nästan tre år har personalen vid CEDAR:s infrastrukturavdelning arbetat med att kvalitetsgranska, upparbeta, omstrukturera och förnya tabeller och innehåll i två befolkningsdatabaser. CEDAR:s excerpister har därtill arbetat febrilt med att registrera och länka information från kyrkböcker för att inkludera fyra nya församlingar i databaserna. Den 24 april var arbetet klart och de nya versionerna av POPUM och POPLINK lanserades.

Databaserna POPUM och POPLINK innehåller information som hämtas från den svenska kyrkobokföringen. Databasen POPUM innehåller historisk information om individer fram till ca 1910 och omfattar olika geografiska områden i Sverige. POPLINK innehåller individuppgifter från församlingar i Västerbotten fram till ca 1950. Sett ur ett internationellt perspektiv är de två av världens mest informationstäta historiska demografiska databaser.

De nya versionerna av databaserna bygger på en ny databasstruktur för att förenkla och effektivisera uttag av data för forskning. Förutom detta har kodningen och klassificeringen av exempelvis ortinformation, vaccinationsuppgifter och betygsinformation standardiserats och bearbetats i de nya versionerna. Yrkesinformationen är anpassad till den internationellt vedertagna yrkeskodningen HISCO, dödsorsaksinformationen är anpassad till ICD-10, vilket är den internationella klassificeringen av sjukdomar. Dessutom är kyrkoboksinformation från fyra nya församlingar (Tärna, Sorsele, Lövånger och Stensele) inkluderade i databaserna.