"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-24

Centerledare i panelsamtal om stöd för internationell doktorandutbildning

NYHET I samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer har Umeå universitet utvecklat en ny modell för doktorandstudier, den så kallade Sandwich-modellen. 2006 donerade Centerpartiet 10 miljoner kronor till universitetet, pengar som skulle användas till stipendier för Sandwich-doktorander. Vid ett panelsamtal för allmänheten på torsdag 26 oktober kommer Umeå universitet att redogöra för bland andra Annie Lööf och Maud Olofsson hur Centerpartiets miljondonation använts.

Panelsamtalet Internationellt samarbete: Doktorandstipendier & framtiden äger rum på torsdag kl. 13 i Humanisthusets Hörsal E. Det är ett samarrangemang mellan Umeå universitet och Fores Nord.

Sandwich-modellen

Hittills har 31 av de som beviljades stipendier finansierade av centerpartiets donation doktorerat. Under de närmaste två åren beräknas ytterligare 11 stipendiater att försvara sina avhandlingar. Sandwich-modellen fungerar så att doktoranden har sin basanställning vid hemmauniversitet men antas som doktorand vid Enheten för Epidemiologi och hälsa. Doktorandens forskningsplan utarbetats i samverkan mellan handledare från respektive universitet. Doktoranden samlar in planerade forskningsdata lokalt, medan utbildningens teoretiska delar, liksom analyser och rapportering av det vetenskapliga resultatet sker i Umeå, där också avhandlingen försvaras.

Panelsamtal mellan Centerledare, universitetet och Landshövdingen

Deltagarna i panelsamtalet ska diskuteras frågan om internationella samarbeten kring forskarutbildning mot bakgrund av en allt större nationalism och ökande migration. Samtalet kommer också att handla om vad denna typ av forskarutbildning betyder för universitetet, regionen, Sverige och det internationella samarbetet.

I panelen ingår förutom partiledaren Annie Lööf och hennes företrädare Maud Olofsson även landshövding Magdalena Andersson, prorektor Katrine Riklund och professor Stig Wall från Umeå universitet, samt Angéla Ekman-Nätt från Fores Nord. Panelsamtalet leds av professor Anneli Ivarsson, som är enhetschef på Epidemiolog och global hälsa.

Kostnadseffektiv men svårfinansierad

Även om Sandwich-modellen är attraktiv, är den svår att finansiera via ordinarie fonder, då anslag oftast beviljas mer seniora forskare. Det menar Lars Weinehall, som är professor vid Enheten för epidemiologi och global hälsa och som tillsammans med professor Stig Wall arbetat med att utveckla doktorandutbildningarna.

Lars Weinehall
Foto: Mattias Pettersson

– I Sverige beräknas kostnaden för en fyraårig doktorandutbildning vara ungefär 2 miljoner kronor. Den här modellen som vi utvecklat är synnerligen kostnadseffektiv och de doktorsavhandlingar som presenterats är av hög kvalitet. Eftersom de disputerade doktorerna återvänder till nya tjänster i sina hemmauniversitet motverkar modellen vad som brukar kallas ”brain drain”. De nya doktorerna stannar med andra ord kvar vid sina hemmauniversitet efter att de doktorerat, säger Lars Weinehall.

Läs mer om seminariet finns i universitetets kalendarium

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Weinehall, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicinTelefon: 090-786 5228; 070-564 4652
E-post: lars.weinehall@umu.se

Jonas Nyström, Pressekreterare för Annie Lööf, CenterpartietTelefon: 070-104 1695
E-post: Jonas.Nystrom@centerpartiet.se

Redaktör: Daniel Harju