"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-14

Central faktor bakom cancer i huvud- och halsregionen under luppen

NYHET Proteinet p63 spelar en central roll vid utvecklingen av en särskild cancerform som drabbar huvud- och halsregionen, SCCHN. Det visar Linda Boldrup i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 22 februari.

Proteinet p63 är viktigt för att bilda ytskikt i kroppen, det så kallade skivepitelet, vilket bygger upp bl.a. vår hud och munslemhinna. En orsak till defekter som gomspalt och harmynthet är att p63 inte fungerar normalt. p63 har också föreslagits vara inblandat i utvecklingen av epitelcellscarcinom i huvudet och i nacken, SCCHN (Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck) och studier av detta protein är centrala i avhandlingsarbetet.

En viktig iakttagelse i avhandlingen är bland annat att vävnad som ligger nära SCCHN-tumörer och kliniskt ser normal ut inte är normal i fråga om innehåll av olika proteiner. Detta är en viktig upptäckt då denna typ av vävnad ofta används som kontrollvävnad i olika försök.

Det finns sex olika varianter av p63, alla har olika funktion. För att kunna studera funktionen hos var och en av dessa varianter användes tumörceller odlade i plastskålar. På så sätt kunde celler som producerar de olika formerna av p63 framställas och analyseras. En spännande upptäckt var att flera gener som man sedan tidigare vet är inblandade i bildningen av tumörer kan regleras av p63.

Linda Boldrups slutsatser tyder på att p63 spelar en viktig roll i uppkomsten av SCCHN-tumörer vilket är en viktig upptäckt för kommande studier med målet att kartlägga hur SCCHN effektivast kan behandlas. Skivepitelcancer i huvud- och halsregionen (SCCHN) är den sjätte vanligaste cancerformen i världen.

I Sverige får ungefär 500 personer diagnosen varje år. Tyvärr är överlevnaden fortfarande låg och endast cirka 50 % av patienterna lever 5 år efter diagnos. Såväl sjukdomen som behandlingen kan ge patienterna svåra funktionella och estetiska problem, som t.ex. ät- och talsvårigheter. Ofta ställs diagnosen i ett sent skede av tumörutvecklingen vilket försämrar prognosen. För att kunna ställa diagnos tidigare och för att kunna avgöra vilken behandling som passar bäst för patienten är det viktigt att förstå mekanismen bakom denna sjukdom.

Linda Boldrup är doktorand vid institutionen för Medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, och kan nås på telefon 090-785 29 22, 070-261 95 91 eller e-post linda.boldrup@medbio.umu.se

Fredagen den 22 februari försvarar Linda Boldrup, Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: p63 and potential p63 targets in squamous cell carcinoma of the head and neck. Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal Betula, By. 6M, NUS.

Fakultetsopponent är doktor Wendy Weinberg, Laboratory of Immunology, Division of Monoclonal Antibodies, Bethesda, USA.

Redaktör: Bertil Born