"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-15

Centrum för eHälsa kan stötta framtidens vård

NYHET Digitaliseringen av vården påverkar utbildningar och forskning vid Umeå universitet. Ett centrum för eHälsa skulle kunna fånga upp de insatser som görs idag, menade flera vid en temadag i Umeå om vårdens framtid.

En av frågorna som väcktes under temadagen om eHälsa, som hölls i Vårdvetarhuset vid Umeå universitet, var behovet av ett centrum för eHälsa i regionen. I ett sådant centrum skulle många initiativ och projekt som idag bedrivs inom forskning och ute på kliniker kunna mötas och få större genomslag genom samarbete.

Helena Lindgren, forskare vid Datavetenskap på bilden, Umeå universitet, som presenterade förslaget menade att det skulle kunna innebära ett möte mellan utbildning, forskning inom teknik och hälsorelaterad forskning.

– Datavetenskap utvecklar just nu i samverkan med vårdinstitutioner ett paket av kurser där studenter med bakgrund från både till exempel datavetenskap och vårdområdet kan samverka i att utveckla sina kunskaper i eHälsaområdet, berättade Helena Lindgren.

Samtidigt sker en samverkan med landstinget och övriga samhället för att identifiera behov och utveckla innovationer med ny teknik. 

Christina Igasto, eHälsastrateg och chef för eHälsa-enheten vid Västerbottens läns landsting, välkomnade utvecklingen och påtalade att framtidens vårdprofessionella behöver axla rollen som eHälsa-innovatörer och driva eHälsa-utvecklingen i sina verksamheter.

Christina Igasto underströk även behovet av ett centrum för eHälsa.

– Jag brinner för den här frågan. Vi behöver kännedom om forskningen, vi behöver kunna samla oss inför olika frågor för att kunna bedriva digital utveckling inom vård, sa Christina Igasto, eHälsostrateg vid Västerbottens läns landsting.

Carljohan Orre, en av arrangörerna och moderatorerna för temadagen, betonade att vårdutbildningarna kommer att spela en viktig roll i ett framtida center för eHälsa, genom samverkan med andra utbildningar på universitetet. Institutionen för omvårdnad satsar exempelvis på att utveckla grundutbildningen där man på olika sätt kommer att integrera perspektiv på eHälsa och lyfta informatik som ett viktigt kompetensområde för sjuksköterskor idag och i framtiden. 

– Studenterna diskuterades i dag som en central resurs i arbetet med att skapa de system som kommer användas i framtidens vårdmiljöer. Att ta den här rollen är en stor utmaning, sa Carljohan Orre.

Flera exempel på konkreta projekt som bedrivs idag gavs också under dagen. Magnus Rudehäll, digitaliseringsstrateg på Region Västerbotten, berättade om den digitala agendan i Västerbotten som ligger som grund för ett kommande eHälsoarbete i länet. 

– I Västerbotten har 77 procent tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit. Det är en grundförutsättning för att vi ska kunna ha något som heter eHälsa, konstaterade Magnus Rudehäll.

– År 2020 ska 80 procent ha tillgång till digital teknik i sin kontakt med vården, menade han och berättade om hur fem kommuner i Västerbotten redan finns med i pilotprojekt tillsammans med Telia kring trygghetssensorer i hemmen.

Lina Nilsson, Blekinge Tekniska Högskola, berättade om sin forskning i vilken hon visat att it-systemen förändrar den hierarki som personalen inom vårdenheter känner sig trygg i. När ny digital teknik införs kan det innebära att maktförhållanden mellan yrkesgrupper utmanas.

Ann-Christine Hertz, Hälsoteknikcentrum på Högskolan i Halmstad, visade en träningscykel för äldre personer med demenssjukdom eller Alzheimers. Träningscykeln är placerad framför en böjd skärm där en bild projiceras hämtad från Google Street View vilket innebär att den som cyklar kan följa gator och vägar som personen är bekant med sedan tidigare.

– Jag hoppas att den här dagen visar på att många frågor hänger ihop, och att de forskare och pedagoger som är här kan få se att det finns många aktiviteter som pågår, menade Carljohan Orre. 

Redaktör: Mikael Hansson