"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-03

Centrum för säkerhets- och sårbarhetsforskning invigs vid Umeå universitet

NYHET Tisdagen den 4 november invigs ett nytt centrum vid Umeå universitet för studier av samhällets säkerhet och sårbarhet med namnet European CBRNE Center. Bland annat kommer FN-experter som undersöker påstådd användning av massförstörelsevapen att få utbildning vid centret redan till våren.

Centret ska samordna och vidareutveckla forskning och utbildning om hur vi skyddar samhället mot incidenter där farliga ämnen är inblandade. Dessa ämnen går under beteckningen CBRNE vilket innefattar kemiska, biologiska, radioaktiva, nukleära och explosiva ämnen.

– Vi lever i en värld där kriser ofta får globala och mycket komplexa följder. För att kunna tackla detta behövs mer kunskap. I Umeå finns en koncentration av olika typer spetskompetens när det gäller samhällets skydd mot farliga ämnen vilken saknar motsvarighet i resten av Europa. European CBRNE Center kommer att hjälpa Umeå att ta del av alla de investeringar som görs i säkerhets- och sårbarhetsforskning i Europa idag, säger den nytillsatte föreståndare Dzenan Sahovic, fil.dr. i statsvetenskap.

I samband med invigningen av centret arrangeras också en internationell konferens den 4–5 november om utbildning och träning inom området samhällets säkerhet och krisberedskap. Ett sextiotal representanter för forskarsamhället, myndigheter och industri kommer att delta och på plats finns bland annat ledande experter från FN och EU. Deltagarna ska diskutera vilka förutsättningar som behövs för att skapa en ny generation säkerhetsexperter, kapabla att tillfredsställa framtida säkerhetskrav och tackla framtida säkerhetsutmaningar kopplade till allt från naturkatastrofer till terrorism.

– Konferensen är ett utmärkt sätt att sjösätta centret, inte minst med tanken på det prestigefyllda FN-uppdrag centret har fått till Umeå. FN har numera ett antal experter som står i beredskap att undersöka påstådd användning av massförstörelsevapen och dessa skall tränas i Umeå med början under våren 2009. Högkvalitativa uppdragsutbildningar av den typen är en framtida utvecklingsmöjlighet för centret, och för Umeå, säger Åke Sellström, som kommer att fortsätta verka i centret som projektledare.

Docent Åke Sellström har sedan hösten 2006 arbetat med projektet att etablera ett nätverk mellan starka aktörer inom området säkerhets- och sårbarhetsforskning i Umeå. Resultat av detta arbete är ett partnerskap mellan Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Västerbottens läns landsting (VLL) och Umeå kommun, som syftar att skapa ett Europaledande kompetenscenter inom CBRNE-relevant forskning, övning och utbildning.

European CBRNE Center invigs av Helena Lindberg, Generaldirektör för den nya myndigheten för samhällets beredskap (MSB) och rektor Göran Sandberg.

För ytterligare information, kontakta:
Dzenan Sahovic, föreståndare för Europeiska CBRNE Centret Telefon: 090-786 5774, 070-3432934
E-post: sahovic@cbrnecenter.eu

eller:
Åke Sellström, projektledare Telefon: 090-786 7846, 070-3248705
E-post: sellstrom@cbrnecenter.eu

Redaktör: Karin Wikman