"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-29

Centrum för samisk forskning får ny föreståndare

NYHET Patrik Lantto, professor i historia, är sedan den 1 maj 2013 ny föreståndare för Centrum för Samisk forskning, CeSam – Vaartoe, Umeå universitet. Patrik Lantto har arbetat på CeSam sedan 2007 och har i sin forskning framför allt fokuserat på samernas politiska mobilisering, svensk samepolitik och samisk utbildningshistoria.

Patrik Lantto

Patrik Lantto efterträder Peter Sköld, som sedan en tid tillbaka leder det nyligen inrättade Arktiskt centrum, Arcum, Umeå universitet.


CeSam – Vaartoe, inrättades av universitetsstyrelsen den 1 april år 2000. Verksamheten inleddes den 1 september samma år. I administrativt hänseende sorterar CeSam/Vaartoe under den humanistiska fakulteten.

Anledningen till att universitetet bestämde sig för att satsa på och utveckla samisk forskning är att man har haft en omfattande, tvärvetenskaplig och framgångsrik forskningstradition inom det samiska forskningsfältet som man vill värna om, men också förstärka och utveckla. Rektor har också särskilt påpekat att CeSam utgör en viktig hörnsten i uppbyggnaden av universitetets profilprogram "Det nordliga rummet".Samerna är Sveriges, och i princip hela Europas, enda urfolk. Denna status har de eftersom deras traditionella land (Sápmi) varit område för en yttre, statlig kolonisation och för att de idag är en befolkning i minoritet med språk, kultur, näringar och identitet som skiljer sig från majoritetssamhället.Samerna är ett av många urfolk i världen. Det gör att den samiska forskningen har utmärkta möjligheter att utveckla internationella samarbeten. Redan idag finns ett nätverk med forskare från till exempel Australien, USA, Kanada och Ryssland. 

Sverige, och i synnerhet Umeå universitet, har utmärkta möjligheter att åstadkomma helt unik urfolksforskning. Ingen annan stans har man en motsvarighet till den befolkningsdatabas som innefattar alla människor som varit bosatta i Sápmi 1750-1900, som drivs vid Demografiska databasen.Här kan varje individ följas från vaggan till graven, under kolonisationens hela förlopp. Samerna uppfattas ofta som ett positivt exempel av andra urfolk, när det gäller rättigheter, organisering och förväntad livslängd. Deras erfarenheter är således av globalt intresse och den samiska forskningen ges därigenom möjlighet att vara en ledande aktör i sitt internationella urfolkssammanhang.

Kontaktuppgifter:


Patrik Lantto, patrik.lantto@umu.se, tel. +46 90 786 61 86

Redaktör: Per Melander