"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-10

CeSam/Vaartoe utlyser två priser

NYHET CeSam/Vaartoe är Umeå universitets centrum för samisk forskning som just nu bjuder in till nominering av dels sitt vetenskapliga pris 2011 och även sitt studentstipendium 2011

CeSam:s/Vaartoe:s Vetenskapliga Pris 2011

Känner du någon som har gjort betydande insatser inom forskning med samisk tematik eller som har verkat för att sprida kunskapen om det samiska samhället?

Nu har du chansen att uppmärksamma det arbetet. Tveka därför inte att innan den 1 april 2012 nominera till Vaartoe Vetenskapliga Pris.

Centrum för Samisk forskning (CeSam)/Vaartoe samordnar och initierar forskning om samerna, samernas kultur, språk och historia och det samiska samhället. För att öka intresset för samisk tematik i forskningen och främja kunskapsspridningen delar vi ut CeSam:s/Vaartoe:s Vetenskapliga Pris. Priset går till en akademiker som gjort betydande insatser inom forskning med samisk tematik. Prissumman är på 25 000 kronor och kommer att överlämnas vid Umeå universitets vårhögtid 2 juni 2012.

Det vetenskapliga priset finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och är avsett att användas för resor eller inköp i samband med forskning.

Nomineringar med kortfattade motiveringar är öppna för alla. Pristagaren anmodas också att hålla en föreläsning i anslutning till prisutdelningen.

Eventuella frågor besvaras av CeSam:s föreståndare Peter Sköld 090-786 63 47

Nomineringarna skickas, senast 1 april 2012, via e-post till: peter.skold@cesam.umu.se

Eller till adressen:Umeå universitetCentrum för Samisk forskningAtt: Peter Sköld
901 87 Umeå

CeSam:s/Vaartoe:s studentstipendium 2011

Är du student och har skrivit en c- eller d-uppsats eller ett examens-arbete med samisk tematik? Då är du välkommen att söka CeSam:s/Vaartoe:s studentstipendium på 10 000 kronor.

Centrum för Samisk forskning/Vaartoe samordnar och initierar forskning om samernas kultur, språk och historia och det samiska samhället. För att öka intresset för forskning och utbildning med samisk tematik delar vi ut studentstipendier till studenter. De två stipendierna, på vardera 10 000 kronor, kommer att överlämnas under samiska veckan i Umeå i början av mars 2012.

Stipendierna finansieras genom stöd från Sametingets kulturråd och är avsedda att användas för resor eller inköp i samband med forskning.

Uppsatsen eller examensarbetet ska vara framlagd vid ett svenskt universitet eller högskola under de senaste tre åren och ha en samisk tematik. Vi vill också att stipendiaterna håller en kortare föreläsning i samband med utdelningen där de berättar om sina uppsatser eller examensarbeten.

Skicka in din ansökan, där du berättar lite om dig själv och dina framtidsplaner, tillsammans med din färdiga uppsats eller ditt examensarbete.

Eventuella frågor besvaras av CeSam:s föreståndare Peter Sköld, 090-786 63 47

Din ansökan vill vi ha senast den 15 februari 2012

Ansökan skickas till:Umeå universitetCentrum för Samisk forskning
901 87 Umeå