"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-12

Chans att diskutera ledarskap inom skola och utbildning

NYHET Den 27 maj startar en seminarieserie vid Umeå universitet med både nationella och internationella ledarskapsforskare. Först ut är Christopher Day, University of Nottingham, som under många år har forskat om yrkesrelationen mellan lärare och rektorer.

Ledarskap behöver ständigt diskuteras, kanske särskilt inom skola och utbildning. Centrum för skolledarutveckling startar därför seminarieserien Ledarskap i Centrum, som ger intresserade möjlighet att ta del av ny forskning, och samtala med personer från andra discipliner om hur ledarskap kan förstås och uppfattas.

Första föreläsaren i serien är Christopher Day, professor vid University of Nottingham. Han är en erkänd och välpublicerad forskare, som under lång tid har studerat lärare och rektorer och deras yrkesutövning. Han är hedersdoktor vid Linköpings universitet, och också gästprofessor vid Centrum för skolledarutveckling under maj månad.

Rubrik på föredraget (hålls på engelska): 
”How Research on Teachers’ Work, Lives and Effectiveness enhances understandings of the Work of Successful School Principals”.

Tid & plats:
fredag den 27 maj kl. 10–12, Samvetet, Samhällsvetarhuset, 5 tr, Umeå universitet.

Anmäl dig senast den 23 maj till:
Ewa Lindskog, Centrum för skolledarutveckling, statsvetenskapliga institutionen

Varje termin kommer Centrum för skolledarutveckling att arrangera minst två seminarier inom ledarskapsområdet. Till hösten finns redan tre preliminära datum: 2 september, 7 oktober och 25 november (samtliga kl. 10–12).

Mer information kommer att läggas ut på Centrum för skolledarutveckling.

För mer information, kontakta:

Helene Ärlestig, Centrum för skolledarutveckling, statsvetenskapliga institutionen
Tel: 090-786 6223, 070-256 4556

Redaktör: Camilla Bergvall