"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-09

Chans att söka 15 000 kronor i stipendium

NYHET För läsåret 2022/2023 kommer Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen att dela ut minst 100 stipendier om 15 000 kronor till studerande vid universitet och högskolor i Sverige. Vill du kunna bli en av dem? Skicka in din ansökan senast 9 oktober.

Text: Lena Holmberg

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsens universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län.
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet.
  • är mindre bemedlad.
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Du måste ha klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och ha för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola för att kunna få stipendiet. Alla poäng räknas, oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.

Stipendiet kan endast erhållas en gång.

Vill du söka? 

Ansökan ska göras via en särskild blankett som du hämtar hem från stiftelsens hemsida:

www.hvitfeldtskastiftelsen.se

Märk ansökningshandlingarna med dnr FS 2.1.7-1557-22 och lämna dem till registrator vid Umeå universitet senast 9 oktober 2022
Antingen via:

medel@diarie.umu.se

eller

Registrator
Umeå universitet
901 87 Umeå