"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-19

Chansen till arbete avgörs inte av sökaktivitet eller jobbkrav

NYHET Arbetslösa som aktivt söker jobb får inte arbete i högre utsträckning än andra. Att ha låga krav för att tacka ja till ett jobb ökar inte heller chanserna. Det visar Margareta Bolinder, Umeå universitet, i sin avhandling som hon försvarar 27 januari.

För att öka chanserna till en anställning uppmanas man ofta som arbetslös att mer aktivt söka efter jobb. Margareta Bolinder vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat hur arbetslösa upplever och hanterar sin situation, och hur det senare påverkar deras jobbchanser.

Hon visar att de som aktivt söker efter arbete inte får jobb i högre utsträckning än andra arbetslösa. De som har låga krav för att acceptera ett jobberbjudande får inte heller arbete oftare än andra. Resultaten i avhandlingen baseras på en intervjuundersökning med ett slumpmässigt urval av 3 500 arbetslösa svenskar, där alla arbetslöshetsgrupper var representerade. Av dem ingick drygt 1 800 personer arbetslösa i en andra intervjuomgång.

Margareta Bolinder visar att majoriteten arbetslösa förväntar sig att hitta arbete, och aktivt söker efter arbete oberoende av hur länge de har varit arbetslösa. Endast en minoritet av de arbetslösa tycks ha anpassat sig till sin situation. Det är också mer vanligt att långtidsarbetslösa förväntar sig att hitta jobb än korttidsarbetslösa.

Det är dock bara 60 procent av de arbetslösa som har realistiska jobbförväntningar, något som enligt Margareta Bolinder är bra för deras välbefinnande. Bäst mår de som förväntar sig att hitta arbete, och upplever att de har kontroll över arbetslöshetssituationen. Arbetslösa som värderar arbete högst lider mest av att vara utan jobb, och de som upplever situationen mest betungande är också mest aktiva i sitt sökande efter arbete.

Fredagen den 27 januari försvarar Margareta Bolinder, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Handlingsutrymmets betydelse för arbetslösas upplevelser, handlingsstrategier och jobbchanser. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal E, Humanisthuset. Fakultetsopponent är Bengt Starrin, institutionen för samhällsvetenskap, avdelningen för sociologi, Karlstads universitet.

För mer information, kontakta: Margareta Bolinder, sociologiska institutionen, Umeå universitet, tel: 0660–515 35, e-post: margareta.bolinder@telia.com

Redaktör: Camilla Nilsson