"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-04-07

Chefredaktör belönas för engagerande journalistik om Alzheimers sjukdom

NYHET Eric Forsgrens pris för engagerad och insiktsfull journalistik om Alzheimers sjukdom har tilldelats tidskriften Äldre i centrums chefredaktör Inger Raune.

Inger Raune tilldelas priset för hennes mångåriga engagemang för äldrefrågor i allmänhet och belysande journalistik om Alzheimersjukdomens mångfacetterade problem i synnerhet. Priset är på 25 000 kr och kommer att delas ut vid  Umeå universitets vårpromotion den 28 maj.

I motiveringen heter det bland annat att Inger Raune: ”genom sin förmåga att skildra de goda exemplen ger läsaren inspiration och insikt. Samtidigt ställer hon de viktigaste frågorna om hur ett samhälle ska prioritera när de växande äldreskarornas behov måste tillgodoses.”

Om priset och dess skapare:

Det är dokumentärfilmaren och tv-producenten Eric Forsgren och hans hustru Waijlit som instiftat journalistpriset som i år delas ut för andra gången. Syftet är att stimulera till en större kunskap om sjukdomen och ett ökat engagemang för att bromsa följdverkningarna och på längre sikt hitta ett botemedel.

Paret Forsgren har under en längre tid engagerat sig i problemen kring Alzheimers sjukdom.
- Enbart inom vår egen vän- och anhörigkrets har ett tiotal personer insjuknat i Alzheimers. Vi har förstått vilka svåra konsekvenser sjukdomen får för drabbade, anhöriga och andra närstående, säger Eric Forsgren.

Om sjukdomen:

Alzheimers sjukdom drabbar ca 8 000 personer i Sverige varje år och man räknar med att 100 000 lever med sjukdomen. Den är därmed den största av demenssjukdomarna. Sjukdomen blir vanligare ju äldre man blir och eftersom medellivslängden ökar så växer antalet drabbade för varje år i Sverige, liksom i många andra delar av världen. Den som drabbas förlorar gradvis sitt minne och sina mentala förmågor, och vården av de sjuka är mycket resurskrävande. De anhöriga svarar för den största delen av vården och omsorgen om de Alzheimersjuka, som ofta behöver tillsyn 24 timmar om dygnet. Det finns en handfull bromsmediciner som kan lindra symptomen, men på lång sikt kan sjukdomen inte botas.
Forskningen om såväl mediciner som vaccin är intensiv, men genombrotten saknas ännu.

Om framtiden:

Eric och Waijlit Forsgren, som även instiftat ett pris för medicinska forskare inom Alzheimerområdet, säger att förhoppningen är att priserna ska bidra till ett större intresse för och mer resurser till forskningen kring de sjukdomar som drabbar en av de sista outforskade kontinenterna - den mänskliga hjärnan.

– Vi vill belöna dem som genom personligt engagemang och arbete bidragit till att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom hos en bredare allmänhet.

Om juryn:

Till prisjuryn har ambitionen varit att kalla ledamöter med god överblick och insikt i journalistiken och informationsinsatserna om Alzheimers sjukdom. Juryn har bestått av Sam Nilsson, mångårig chef för Sveriges Television (ordförande), Anna Larsson, medicinjournalist vid Sveriges Radios Ekoredaktion, Sven Plex Petersson, mångårig redaktör och producent vid Sveriges Television samt Mats Ekdahl, generaldirektör och tidigare chefredaktör för Läkartidningen.

För ytterligare information: Sam Nilsson, juryns ordförande,
Mobil: 070 – 537 14 95

Redaktör: Carina Dahelberg