"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-14

Civilekonomprogrammet rankas som Sveriges femte

NYHET Civilekonomprogrammet vid Umeå universitet rankas som Sveriges femte bästa i en ny ranking. Rankingen är den första gjord utifrån studenternas perspektiv och ger en ny bild av svenska ekonomprogram.

1451 studenter från 24 ekonomprogram deltog i rankingen där studenterna själva fick avgöra både vilka urvalsparametrar som skulle inkluderas och hur tungt dessa skulle väga samt uttrycka sin egen uppfattning rörande sin skola. Rankingen gjordes av två studenter som en del av en masteruppsats vid Handelshögskolan i Stockholm för att undersöka om tidigare rankingar speglar vad ekonomistudenter uppfattar som viktigt rörande kvaliteten på utbildningen. Resultatet från uppsatsen gav tydliga indikationer att tidigare rankingar lägger för stor vikt vid parametrar rörande forskning och forskningsrelaterande områden som exempelvis antal publicerade vetenskapliga artiklar och priser för forskning.
Det som istället ansågs som mest centralt bland studenterna var kursrelaterade parametrar, exempelvis antal lärarledda timmar och klasstorlek, samt parametrar relaterade till karriärmöjligheter bland annat: näringslivskontakt i utbildningen och hur många procent av de utexaminerade som fått arbete.

Studenterna har ett annat perspektiv

Flera av de mer etablerade skolornas kandidatprogram inom ekonomi kom på betydligt lägre placeringar än de haft i tidigare rankingar medan andra fick mer framskjutna placeringar än de fått i tidigare rankingar.
Enligt uppsattsförfattarna visar det att en ranking ur ett studentperspektiv kan komma med nya insikter och att flera av de mindre etablerade skolorna har betydligt mer tillfredställda studenter än vad tidigare rankingar har kunnat påvisa.

Resultat av rankingen:

(totalpoängen är 100.00) 1) Handelshögskolan i Stockholm 82.01
 2) Handelshögskolan i Göteborg 74,47 3) Högskolan Kristianstad 73,31
 4) Internationella Handelshögskolan i Jönköping 70,95

5) Handelshögskolan vid Umeå universitet 70,66
 6) Högskolan på Gotland 69,19
 7) Linneuniversitetet 67,91
 8) Lunds universitet 67,39
 9) Högskolan i Borås 67,28
 10) Linköpings universitet 67,24
 11) Högskolan i Halmstad 67,05
 12) Mälardalens Högskola 65,98
 13) Örebro universitet 64,89
 14) Luleå tekniska universitet 64,73
 15) Uppsala universitet 64,51
 16) Södertörns högskola 64,37
 17) Högskolan Väst 64,16
 18) Högskolan i Gävle 63,83
 19) Karlstads universitet 63,28
 20) Stockholms universitet 62,35
 21) Högskolan i Skövde 61,86
 22) Högskolan i Dalarna 61,54
 23) Mittuniversitetet 60,33

24) Blekinge tekniska högskola 57,65För mer information kontakta:

 Johannes Hultberg, johannes@hultberg.se
 0736-433238 Per Jacobson, p.g.jacobson@gmail.com

0739-035959

BloggHela uppsatsen

Redaktör: Carina Dahlberg