"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-03

Civilingenjörsstudent fick pris för bästa examensarbete

NYHET Studenten Erik Torshage har av svensk Fjärrvärme utsetts till en av vinnarna i Årets Exjobb 2015. Han får priset för sitt examensarbete på Civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. Hans exjobb handlar om att minska stoftutsläppen från pelletseldade närvärmepannor.

Vinnare i svensk Fjärrvärmes pris Årets Exjobb 2015, från vänster Olle Gustafsson, Johan Karlsson, Filippa Borg och Erik Torshage. Fotograf: Erik Holmstedt.

Prissumman är 20 000 kronor och Erik Torshage fick priset för bästa examensarbete inom kategorin Teknik/Naturvetenskap. Hans examensarbete heter ”Reduktion av stoftutsläpp från närvärme-panna genom tillsats av kaolin som bränsleadditiv”. Arbetet har utförts i Hörnefors utanför Umeå. Fjärrvärmenätet i Hörnefors ägs och drivs av Umeå Energi AB och två pelletseldade pannor står för den huvudsakliga energiproduktionen.

I examensprojektet gjordes proveldningar med tillsats av kaolin i pelletsströmmen på väg in i pannan. Kaolin är ett lermineral som kan fånga upp kalium, ett ämne som ofta orsakar askrelaterade problem och stoftutsläpp.

Ur juryns prismotivering:
”Författaren gör ett rejält praktiskt försök att faktiskt minska utsläpp och gör det på ett mycket ambitiöst och noggrant sätt och med en god försöksplanering. För många mindre fjärrvärmeanläggningar är det en stor fråga att lösa nuvarande och kommande stoftvillkor, så att dessa i framtiden skall kunna producera fjärrvärme från träbränslen.”

Själv säger Erik Torshage så här om hur resultaten av hans undersökning kan komma till användning:
– Många fjärrvärmeföretag äger också mindre närvärmenät med mindre biobränsleeldade pannor. Ett nytt EU-direktiv kommer snart att sätta dessa anläggningar under större miljökrav och de flesta mindre pannor kommer inte att klara villkoren för stoftutsläpp. Min metod som testas i arbetet ger en kostnadseffektiv lösning för att minska stoftutsläppen från mindre pannor utan större ingrepp i anläggningen. Det tror jag många företag kan ha nytta av.

Examensarbetet har handletts av Christoffer Boman, institutionen för tillämpad fysik och elektronik, samt verksam forskare inom forskningsprogrammet Bio4Energy, Umeå universitet.

Övriga pristagare var Olle Gustafsson och Johan Karlsson, Linköpings universitet, samt Filippa Borg, Chalmers Tekniska högskola.

Läs mer om priset

Redaktör: Anna-Lena Lindskog