"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-01

Civilingenjörsutbildningen i Umeå får bra betyg av HSV

NYHET Civilingenjörsutbildningen vid Tekniska högskolan, Umeå universitet, uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. Det konstaterar Högskoleverket i sin utvärdering av civilingenjörsutbildningarna i Sverige.

Högskoleverket har granskat 97 civilingenjörsprogram på 11 universitet och högskolor i landet. Bedömargruppen konstaterar att de civilingenjörer som utbildas i Sverige är bra och att utbildningen är av strategisk betydelse för svenskt näringsliv. De synpunkter gruppen framför är avsedda att förbättra en redan på många sätt bra utbildning.

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med att Högskoleverket anser att våra utbildningar håller en god kvalitet. Vi är också tacksamma för de synpunkter som vi nu fått. I de flesta fall är synpunkterna väl kända för oss och vi arbetar redan med åtgärder för att förbättra utbildningen där det finns brister, säger Anders Lundin, utbildningsledare för Tekniska högskolan.

Tekniska högskolan vid Umeå universitet ger följande sex civilingenjörsprogram: bioteknik och genomik, energiteknik, interaktion och design, teknisk datavetenskap, teknisk fysik och teknisk naturvetenskaplig kemi. Civilingenjörsprogrammen i Umeå har utvecklats i en naturvetenskaplig miljö, med starka forskningsområden. Det ger utbildningen god forskningsanknytning, konstaterar bedömargruppen. Däremot finns det inte på samma sätt som för de traditionella tekniska högskolorna en ingenjörstradition för utbildningen.

– Vi arbetar aktivt för att förbättra kontakterna med näringslivet, bl.a. genom projektet Närkontakt som handlar om samverkan mellan företag i regionen och högskolans ingenjörsutbildning, berättar Anders Lundin.

– Som ett resultat av Högskoleverkets rapport kommer vi nu att diskutera hur vi kan öka rekryteringen av lärare/forskare med ingenjörsbakgrund men också erbjuda våra nuvarande lärare/forskare kompetensutveckling i samverkan med näringslivet, säger Petter Gustafsson, ordförande för Tekniska högskolan.

Bedömargruppen skriver att utvärdering av hela program kan bli bättre vid Umeå universitet.

– Vi är på väg att införa ett nytt internationellt system för att kvalitetssäkra våra program (CDIO) och det kommer att underlätta programutvärderingarna och innebär en kvalitetsutveckling. En viktig kvalitetsfaktor i projektet är att se till att våra studenter har fått en god ingenjörskompetens efter utbildningen, säger Anders Lundin.

Studenterna ger tillgången till faciliteter, liksom studiemiljö, bostadsförhållanden, studentliv, resor till och från Umeå samt kultur- och nöjesutbud, högt betyg. Bedömargruppen konstaterar också att det finns ett generöst administrativt stöd för studenterna.

Ett nationellt problem är att få studenter klarar civilingenjörsutbildningen på beräknad tid. Endast en femtedel blir färdiga med studierna på utsatt tid, 4,5 år. En orsak är att många hoppar av tidigt, bl.a. eftersom förkunskaperna varierar allt mer bland studenterna. Högskoleverkets bedömargrupp konstaterar att brister i förkunskaperna i matematik framgångsrikt har kompenserats på olika sätt vid Umeå universitet.

– Vi har infört en introduktionskurs där studenterna blir bekanta med det valda ämnesområdet, dessutom får de en introduktion till matematiken och ingenjörsyrket. Sedan dess har avhoppen minskat och generellt sett har våra studenter bra studieresultat, säger Anders Lundin.

Svenska civilingenjörsutbildningar är en termin kortare än motsvarande utbildning i andra europeiska länder. Umeå universitet ser mycket positivt på riksdagens beslut att förlänga utbildningen från 4,5 till 5 år. Högskoleverket välkomnar också beslutet.

För ytterligare information, kontakta: Anders Lundin, utbildningsledare för Tekniska högskolan
 vid Umeå universitetTelefon: 090-786 99 34, 070-694 56 57
E-post: anders.lundin@tfe.umu.se

Redaktör: Karin Wikman