"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-08

CLINF: Öppet seminarium om infektionssjukdomar i norr

NYHET Vilka effekter får klimatförändringen på djurs och människors infektionssjukdomar, och hur påverkas samhällen i norr? Det är fokus för det nordiska excellenscentret CLINF. I samband med den stora ICASS-konferensen arrangerar CLINF på måndag den 12 juni ett öppet kvällsseminarium där forskare i projektet berättar om sin forskning.

CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) leds i samarbete mellan Umeå universitet, Statens veterinärmedicinska anstalt och Sveriges lantbruksuniversitet. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras av Nordiska ministerrådet via NordForsk, som ett av fyra Nordiska excellenscentra för klimatforskning i Arktis. Projektets problemställning kräver ett brett forskningssamarbete och det övergripande målet är att stärka samhällets beredskap inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar som kan drabba både djur och människor i takt med att klimatförändringen fortskrider.

– En central del av arbetet inom CLINF är att hålla en kontinuerlig kontakt och dialog med representanter från berörda samhällen i de nordiska länderna. Som en del i detta arrangerar vi nu ett öppet kvällsseminarium i samband med den pågående ICASS-konferensen vid Umeå universitet, säger Tomas Thierfelder som är docent vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och en av tre ledare för CLINF.

I samband med kvällseminariet lanseras också projektets webbplats www.clinf.org

Tid:

Måndagen 12 juni, kl. 18.00-19.30

Plats:

Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet
(Karta: https://goo.gl/maps/mJNEFZCZBMA2)

Program:

Sex forskare inom CLINF kommer att informera om sina projekt och de första resultaten i korta föredrag. Mellan föredragen finns det tid för frågor och diskussion. Presentationerna följs av mingel med tilltugg.

  • Tomas Thierfelder, miljö- och geovetare, expert inom biometri, SLU i Uppsala
  • Anders Sjöstedt, infektionsläkare, bakteriolog och harpestexpert, Klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
  • Camilla Berggren, infektionsläkare och forskare inom CLINF
  • Camilla Risvoll, forskar om lokala klimateffekter och anpassningsstrategier i får- och rennäringen, Nordlandsforskning, Bodö/Norge
  • Hans Tömmervik, vegetationsekolog med expertis inom vegetationsförändringar och renbete, Norsk Institut för naturforskning i Tromsö/Norge
  • Shaun Quegan, miljömodellering och jordens kolbalans, University of Sheffield/Storbritannien (Earth’s carbon balance, ecosystem modelling)
  • Festligt öppnande av CLINFs webbplats, designad i samarbete med Lady Stardust, Carl-Johan Utsi Photography och UmU ITS.

Samtliga presentationer (med undantag för Shaun Quegans) hålls på svenska/norska.

För mer information, vänligen kontakta:

Svenja Stöven, projektsamordnare för CLINF, Umeå universitetTelefon: 090-786 7846
E-post: svenja.stoven@umu.se

Bild: Carl-Johan Utsi/carljohanutsi.com

Redaktör: Daniel Harju