"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-20

CORS uppsatstävling 2018-2019

NYHET CORS är ett nationellt forskningscentrum som tillhandahåller infrastrukturer för samhällsvetenskaplig forskning. Fokus för forskningen är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder. Nu utlyser CORS en uppsatstävling för studenter på svenska universitet och högskolor.

Uppsatstävlingen vänder sig till studenter på svenska universitet och högskolor och gäller kandidat-, magister- och masteruppsatser som blivit färdigställda under höstterminen 2018 samt vårterminen 2019. Analyserna i uppsatsen måste baseras på data från någon av surveyundersökningarna ESS, EVS, ISSP, SHARE eller CSES. Två eller fler länder ska jämföras i analyserna.


Uppsatspriset är 10 000 kr och syftar till att uppmuntra till studier som genom sina resultat ska bidra till en fördjupad förståelse av skillnader mellan länder avseende attityder, beteenden, hälsa eller livskvalitet.

Bidraget måste skickas via e-post senast 30 juni 2019. Läs mer på CORS hemsida om hur du går tillväga för att delta i tävlingen:
http://cors.se/student/