"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-24

Covid-19 gav stor överdödlighet på särskilda boenden

NYHET Fyra av tio med covid-19 på särskilda boenden avled inom en månad. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Dödligheten på särskilda boenden var sju gånger så stor bland boende som insjuknat i covid-19 som bland övriga boende.

Text: Ola Nilsson

– Skillnaden i dödlighet tycks inte förklaras med hög ålder eller annan skörhet, eftersom vi har jämfört med en kontrollgrupp med matchade individer. Det verkar alltså som att många har dött i förtid just på grund av covid-19, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien.

Studien visar att flera riskfaktorer, utöver högre ålder och manligt kön, var kopplade till en ökad risk för död. Bland de starkaste riskfaktorerna var neuropsykologiska tillstånd, där till exempel en 90-årig man med en allvarlig form av demens eller depression löpte en nästan 50-procentig risk att dö inom 30 dagar efter att ha bekräftats smittad med covid-19, jämfört med 30 procents risk för en 90-årig man utan dessa tillstånd. Betydelsen av denna samt andra identifierade riskfaktorer som nedsatt gångförmåga, diabetes, njursjukdom och inkontinens, förstärks av att de är mycket vanligt förekommande bland äldre på särskilda boenden.

Studien är baserad på det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och utgick från samtliga personer som registrerats i registret under 2019-2020 och som bodde på ett särskilt boende. Av dessa personer valde forskarna ut samtliga med konstaterad covid-19 till och med september 2020. Drygt 70 procent av alla covid-19 fall på särskilda boenden i hela Sverige omfattades av materialet. Varje fall matchades sedan gentemot en kontroll som inte fått covid-19 men som hade en jämförbar riskprofil baserat på 31 olika riskfaktorer, inklusive ålder och kön. Totalt innehöll studien över 7400 deltagare. För att försöka förstå ifall vissa personer på särskilda boenden löper särskilt stor risk att råka illa ut om de får covid-19 undersökte forskarna även betydelsen av olika riskfaktorer.

–Resultaten gällande riskfaktorer är betydelsefulla då det ger oss ytterligare information kring vilka specifika grupper av personer på särskilda boenden som är särskilt viktiga att vaccinera och skydda vid framtida utbrott av viruset. I synnerhet ifall nya problematiska varianter av viruset får spridning, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Directors Association.

Om den vetenskapliga publiceringen

Excess Mortality After COVID-19 in Swedish Long-Term Care Facilities
Marcel Ballin, Jonathan Bergman, Miia Kivipelto, Anna Nordström, Peter Nordström.
Journal of the American Medical Directors Association
DOI: 10.1016/j.jamda.2021.06.010
https://www.jamda.com/article/S1525-8610(21)00568-5/fulltext

Peter Nordström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 87 53