"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-16 Uppdaterad: 2023-06-13, 13:08

Covid-19:s effekter på nervsystemet studeras i nytt projekt

NYHET Ett europeiskt forskningsprojekt ska i fem år undersöka neurologiska och psykiatriska långtidseffekter efter genomgången infektion i covid-19, något som håller på att bli ett samhällsproblem. Umeå universitet är ett av tio lärosäten i sju länder som ingår i projektet.

Text: Ola Nilsson

Övergripande handlar projektet Neurocov om att förstå samspelet mellan nervvävnaden och det inflammatoriska svar som immunförsvaret utlöser vid covid-19-infektion

- Vi kommer att använda oss av populationsdata för den svenska befolkningen för att kartlägga riskfaktorer och symtomatologi för långtidscovid och undersöka vilka neurologiska och psykiatriska aspekter som finns för individer som smittats med viruset SARS-CoV-2, säger Anne-Marie Fors Connolly vid Umeå universitet som leder den svenska delen av forskningen i projektet Neurocov.

Att insjuknande i covid-19 kan utlösa såväl tillfälliga som långvariga neurologiska och neuropsykiatriska symtom är känt. Förutom nedsatt lukt- och smaksinne, har man kunnat konstatera att många drabbas av försämrad koncentrationsförmåga, får minnesproblem samt ökad risk att drabbas av stroke. Hos ett antal personer har man även med datortomografi kunnat se förändringar i hjärnan efter covid-19-infektion. Komplikationerna tycks vara relativt oberoende av de insjuknandes ålder och inte heller ha något tydligt samband med sjukdomens svårighetsgrad.

Ett syfte med projektet Neurocov är att undersöka vilka typer av hjärnceller som är mottagliga för SARS-CoV-2-infektion, hur skadorna uppstår och vad som gör individer sårbara eller resistenta mot sådana komplikationer. Projektet kommer att kartlägga neurologiska/psykiatriska följdkomplikationer där registerdata från Sverige och Finland ingår, och undersöka underliggande sjukdomsmekanismer och utveckla praktiska metoder för att förutsäga risken för neurologiska symtom.

– Förhoppningsvis kan de ökande kunskaperna öppna för ny kunskap och nya framtida behandlingar för att minska långtidseffekterna av covid-19 som annars kommer att bli en stor påfrestning på samhället, säger Anne-Marie Fors Connolly.

Projektet Neurocov finansieras av EU med totalt 8,4 miljoner euro. Utöver Umeå universitet deltar lärosäten och kliniker i Belgien, Tyskland, Finland, Italien, Nederländerna samt Israel.

Kontakt

Anne-Marie Fors Connolly
Övrig/annan befattning
E-post
E-post