"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-01-04

Creative Camp och Iksu får 1,5 miljoner från VINNOVA

NYHET Creative Camp, avknoppningsföretag inom crossmedia interaktionsdesign från Umeå Universitet och träningsanläggningen Iksu, har tillsammans erhållit 1,5 miljoner kronor från VINNOVA för att utveckla en IT-baserad träningsplattform.

– Träningsvärlden är spännande som tillämpningsområde och potentialen för en webbplattform av detta slag är stor. Det är en ynnest att få samarbeta med Iksu, bland annat eftersom de har en av Europas största träningsanläggningar, men framförallt för att de är väldigt öppna för teknisk utveckling. Vilket är viktigt i detta samarbetsprojekt, säger Charlotte Wiberg, vd, Creative Camp och forskare i Informatik vid Umeå universitet.  

Tillsammans med Iksu ska Creative Camp utveckla ett interaktivt stöd för träning som ska motivera och inspirera deras medlemmar till ett hälsosamt liv.

– Creative Camp känns som en spännande samarbetspartner för Iksu. Vi vill gärna ha ett gott samarbete med Umeå Universitet och i det här fallet passar det perfekt eftersom vi sedan en tid har velat utveckla en funktionell och efterfrågad IT-tjänst som kan stötta våra medlemmar i deras träningsvardag, säger Bo Andersson, IT-chef Iksu.

VINNOVA finansierar i programmet Var Dags IT spännande, nyttiga och roliga IT-projekt som kan utvecklas till produkter och tjänster för individens vardag och fritid. Projekten ska med stöd av forskning utveckla så kallade IT-demonstratorer som åskådliggör en idé till en produkt eller tjänst så att den kan testas, utvärderas och kommuniceras. VINNOVA går in med upp till 1,5 miljoner kronor per projekt och finansierar i dag elva projekt.

– Vi satsar här på drivkrafter som finns runt människors vilja till att röra sig, uttrycka sig och aktivt delta i sociala sammanhang. Vi tror att projekten kan fånga upp behov, ställa dessa i relation till tekniska möjligheter, samt låta användarna ta en aktiv roll i utvecklingsprocessen, säger Mattias Esbjörnsson, VINNOVA.

För mer information:

Charlotte Wiberg, Vd, Creative Camp mob. 070- 201 15 40
charlotte.wiberg@creativecamp.se
www.creativecamp.se

Bo Andersson IT-chef, Iksu Mob.070-374 96 93
bo.andersson@iksu.se
www.iksu.se

Creative Camp är ett avknoppningsföretag från Umeå universitet. Vi utformar unika interaktiva designkoncept för webb, mobiltelefoni och storbildsskärmar efter våra kunders behov och önskemål samt förenklar dialogen mellan beställare och systemutveklare.
Våra uppdrag omfattar crossmedia interaktionsdesign för bland annat Ice Hotel, iBalance Umeå, Iksu, IceBar Copenhagen och Spaceport. Sweden.
www.creativecamp.se

Redaktör: Ingela Hjulfors Berg